Detail předmětu

Blockchain. Úvod do narativu a technologie

FaVU-1BCHNTAk. rok: 2022/2023

Kurz je koncipován na kombinace přednášek a seminářů. Po úvodní hodině následují tři bloky, které tvoří dvě přednášky a seminář. Výkladovou část tak doplňuje samostatná práce s textem. V rámci předmětu se studenti seznámi z exponenciální technologií blockchainu a následně s její aplikacemi: kryptoměny, chytrý kontrakt, nezaměnitelný token, autonómní decentralizovaná organizace. Cílem semestru je představit celkový rámec a technologická specifika aplikace této technologie v kontextu provozu současného umění a designu. Na tento předmět v letním semestru volně navazuje kurz koncipovaný jako série prakticky orientovaných workshopů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se po absolvování předmětu budou schopni orientovat v prostředí blockchainových projektů a kriticky přemýšlet o jejich aplikaci do své umělecké praxe. Cílem je vytvořit si kritický, konceptuální a praktický přístup k této technologii a jejím aplikacím v rámci umělecké praxe a uměleckého výzkumu. 

Prerekvizity

Absolvování kurzu nevyžaduje žádné předchozí znalosti a je otevřen začátečníkům. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, analýza textů a projektů, diskuze, praktické ukázky a cvičení. 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšně absolvování kurzu je potřebné splnit následující podmínky: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence, větší míru absencí lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a odevzdání závěrečného úkolu, jenž bude představen v rámci kolokvia v závěru semestru formou kolokvia. 

Osnovy výuky

BLOK 1: Kryptoměny

1. Blockchain - historie a technologické principy
2. Bitcoin a altcoiny - rozdíly, podobnosti, využití
3. Seminář: Ekologie blockchainu - proof-of-work vs. proof-of-stake

BLOK 2: Chytré kontrakty

4. Ethereum - historie a využití
5. Chytré kontrakty - výhody a nevýhody jejich aplikace
6. Seminář: Limity Chytrých kontraktů.

BLOK 3: NFT

7. Nezaměnitelný token - historie a praxe
8. NFT a současné umění
9. Seminář: Můžu to udělat bez blockchainu?

BLOK 4: DAO
10. Decentralizovaná autonomní organizace a její fungování
11. Kvadratický volební systém a jeho aplikace
12. Seminář: Je decentralizace řešení na všechny problémy?

13. KOLOKVIUM: Prezentace výstupů předmětového zadání. 

Učební cíle

Kurz si klade za cíl seznámit studentky a studenty se základními principy a klíčovýmí pojmy, které se objevují v kontextu aplikací postavených na technologii blockchainu. Cílem předmětu není vést studenti k jejich automatické aplikaci, ale kritickému přemyšlení a prototypování možného užití exponenciální technologie blockchainu v rámci své umělecké praxe. V rámci kurzu se podíváme na základné mýty a rizika spojené s užitím této technologie, ale zároveň také představíme příležitosti pro autonomní uměleckou tvorbu.  

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor