Detail předmětu

Autorská ilustrace

FaVU-1AutIlAk. rok: 2022/2023

Předmět je určený pro studenty, kteří se již dříve seznámili s tvorbou ilustrace a ovládají základy předtiskové přípravy. Předpokládá se pokročilá znalost softwarů Adobe. Studenti se seznámí se aktuálními trendy v ilustraci prostřednictvím práce současných světových autorů. Jejich práce bude prezentována praktickými ukázkami publikací a zinů vyhotovených zejména technologiemi Risografie nebo digitálním tiskem. Důležitým aspektem je rozvíjení individuálních projektů studentů v rámci sérií nebo cyklů. Důraz je kladen na dlouhodobé projekty. V průběhu semestru budou mít studenti možnost konzultovat podobu svých projektů v Knihařské dílně FaVU VUT, kde si je budou moci na závěr také vytisknout a svázat.Hlavním cílem předmětu je podpora tvůrčí činnosti studentů v oblasti vytváření nízkonákladových autorských tisků a publikací a také asistence v jejich uměleckém rozvoji. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se současnými trendy české a světové ilustrace. Studenti získají dovednosti v tiskových a adjustačních technologií. Výsledkem předmětu bude tištěná autorská publikace, zine nebo série plakátů.  

Prerekvizity

Předpoklady k vlastní ilustrační nebo komixové tvorbě. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, praktické ukázky tisků a publikací, diskuze, konzultace ideových návrhů. 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičeních a odevzdání praktického výstupu. 

Osnovy výuky

1/ Představení současných trendů v ilustraci

2/ Formy současné ilustrace

3/ Dramaturgie vlastní publikace nebo cyklu

4/ Představení a prezentace strojového vybavení Knihařské dílny (možnosti tisku a vazby publikací)

5/ Konzultace vlastního projektu

6/ Konzultace nad technologií tisku a způsobu adjustace pro autorskou knihu/publikaci/zin nebo série plakátů

7/ Předtisková příprava dat podle technologie tisku

8/ Tisk a adjustace autorské knihy/publikace/zinu nebo série plakátů

 

Učební cíle

Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou ilustrace v rámci autorských publikací, zinů, komixů nebo série tisků. Důraz je kladen na práci s déle trvajícími cykly nebo sériemi.

Studenti budou v rámci předmětu vedeni k práci s vlastním originálním výtvarným stylem. Výstupem semestrálního kurzu bude tištěná autorská kniha, zin nebo série plakátu.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v Knihařské dílně FaVU VUT, blokově v hodinách určených rozvrhem. Formou praktických cvičení a teoretických přednášek. Účast je povinná (tolerovaná absence 20 %). 

Základní literatura

Pavel RYŠKA –Jan ŠRÁMEK. Pionýři a roboti, Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970. Praha: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; Paseka, 2016. 160 s. ISBN: 978-80-214-5409- 5.

Doporučená literatura

Pavel KOČIČKA – Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. (CS)
Kristina NICKEL, Ready to print: habdbook for media designers. Berlin: Gestalten, 2011 (CS)
Jiří H. KOCMAN, Médium papír. Brno: VUTIUM, 2004. (CS)
Pavel RYŠKA, Karikaturisti: Polylegran a obrazový humor 60. let. Praha: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; Paseka, 2018. 176 s. ISBN: 978-80-7432-905-0.
KOMURKI, John Z. Risomania: The New Spirit of Printing. Niggli Verlag, 2016. ISBN 978-3-7212-0966-2.
KOMURKI, John Z. Silkscreen Masters: Secrets of the World's Top Screen Printers. Moleskine srl, 2017. ISBN-13 978-8866131663,
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: formát. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2966-1.
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: tisk a dokončovací práce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2968-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor