Detail předmětu

Alternativní sklářská výroba 1

FaVU-1ASklV1Ak. rok: 2022/2023

Předmět nabízí ve své první části vyučované v zimním semestru historický a teoretický přehled základních technologií výroby a způsobů práce se sklem. V této části kurzu bude formou přednášek představena materiální a kulturní historie skla. Ta bude sledována od prvních pokusů o výrobu skla až po vyspělé způsoby zacházení s tímto materiálem. Jednotlivé technologie budou lokalizovány s ohledem na místo jejich vzniku a následně bude sledováno šíření jejich používání. Přednášky se dále zaměří na sklo jako komoditu, na společenské a ekonomické aspekty sklářské výroby. Studující budou rovněž seznámeny*i se základním přehledem historie výroby skleněných uměleckých artefaktů. Kurz má návaznost do letního semestru, kde bude důraz kladen na praxi a rozšiřování zkušenostní báze s výrobou skla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu umožní studujícím zorientovat se v historii a kulturních souvislostech výroby skla a ve škále sklářských technik.

 

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené prezentací obrazového materiálu, řízené diskuze.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška v podobě písemného testu. 10 otázek vycházejících z osnovy vyučování. 4 otázky zahrnující historii, zbytek technologie.

 

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina: Sklo a jeho historický význam
2. Historický přehled technologií výroby skla (technologie z hlediska místa jejich vzniku a jejich následného šíření na jiná území)
3. Vlastnosti skla I (mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, optické vlastnosti)
4. Vlastnosti skla II (elektrické vlastnosti, chemická odolnost)
5. Hlavní typy skel / křišťálová skla
6. Základní opracování skla (opukování, broušení, leštění, řezání)
7. Zabarvování skla pomocí oxidů a drahých kovů (odbarvení skla a změna vlastností materiálu)
8. Zušlechťování skla (chemické leštění, matování, leptání)
9. Lehání skla (postup forem, teplotní křivky)
10. Foukání skla (nástroje, použití, principy, tamperové pece)
11. Skleněná plastika (postup formování, teplotní křivky)
12. Sklo jako umělecký artefakt I
13. Sklo jako umělecký artefakt II 

Učební cíle

Cílem předmětu v zimním semestru je zprostředkování historického přehledu a teoretické orientace v technologických postupech při výrobě skla s důrazem na DIY postupy práce se sklem, jelikož předmět zohledňuje energetickou náročnost produkce skla a směřuje k tvůrčímu experimentování s alternativními postupy sklářské výroby.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určeným rozvrhem. Minimální účast 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativního zadání.

 

Doporučená literatura

Ivan FANDERLÍK, Barvení skla, Praha: Práh 2009. (CS)
Vlastimil POSPÍCHAL, Výrobní praxe ve sklárně, Praha: SNTL 1966. (CS)
Olga DRAHOTOVÁ, Historie sklářské výroby v českých zemích I, Praha: Academia 2003. (CS)
Roland KIRSCHEM, Historie sklářské výroby v českých zemích II, Praha: Academia 2003. (CS)
Sylva PETROVÁ, České sklo, Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2018. (CS)
Sylva PETROVÁ „České a slovenské sklo v exilu“, Brno: Kant 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor