Detail předmětu

Interaktivní storytelling 2

FaVU-1INST2Ak. rok: 2022/2023

Předmět se částečně odkazuje k metodě „dialogické jednání“, primárně užívané jako herecké metody v podobě psychosomatické a komunikační disciplíny (jejím autorem je prof. Ivan Vyskočil). Součástí kurzu bude i úvodní teoretické seznámení se s některými podobami pohybových forem nebo forem fyzického divadla, současného tance, a to v propojení s pohledem na kritickou teorii.

Kurz je koncipován jako série jednání formou praktických experimentálních skupinových cvičení/diskusí a individuálních konzultací a workshopů zaměřených na improvizaci, sebepoznávání, hru, dialog a kritické reflexe autorských přístupů v tvorbě ve vztahu k výrazu, myšlence a pohybu vnímaného skrz choreografický rámec. 

Pojem Interaktivní storytelling je nejčastěji používán v herním prostředí (tzv. open world), ale například také v imerzivním divadle. Je převyprávěním příběhu, ve kterém aktér svým jednáním a konáním přímo ovlivňuje děj stejně jako samotné prostředí, které naopak zpětně ovlivňuje samotného aktéra. Při vytváření konstrukce interaktivního příběhu je nutné identifikovat co největší množství možných interakcí v síti aktérů a vlivů prostředí, tedy uvědomění si a rozpoznání prvků prostředí a jejich choreografii.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvovaní kurzu by mělo studentům a studentkám pomoct posílit schopnost kritické reflexe sebe a svého okolí a také rozšířit možnosti nahlížení k vlastní praxi ve vztahu k mezioborovosti a spolupráce. 

Prerekvizity

Nejsou (doporučeno je absolvování kurzu Interaktivní storytelling 1).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Diskuze, kolektivní cvičení 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence – další absence lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a předložení samostatného úkolu zadaného v druhé polovině kurzu. 

Osnovy výuky

Celosemestrální praktické kolektivní cvičení, společné diskuze, individuální konzultace, exkurze. 

Učební cíle

Cílem kurzu je rozvíjení schopnosti improvizace a kreativního myšlení při vytváření autorského díla, intervencí nebo schopnosti reflektovat situaci. Vychází z principů, které se často využívají v oblasti tvorby videoher, galerijní instalace, hudební kompozice, filmu, současného tance, fyzického divadla či klaunství. Má za cíl transformovat tyto principy tak, aby mohly být využity ve vlastním oboru zájmu studentů, v procesech vzniku idejí či v běžném fungování ve společenském prostoru v zapojení do jeho dynamiky, a to bez nutného důrazu na zjevnou fyzickou aktivitu, vycházejíc přitom z individuálních a kolektivních dispozic studentek a studentů. Kurz má také za cíl umožnit přístup k rozeznávání ideologických podmínek vzniku autorského díla, aktuálních trendů a vlivů prostoru. Tyto zkušenosti budou moci studující využít při vytváření specifických nástrojů a postupů ve vlastní tvorbě 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem a individuálně po dohodě s vyučujícím. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání. 

Doporučená literatura

BRAKE, Mark. CHASE, Jon. Harry Potter a věda: Čarovná věda na pozadí kouzel, podivných předmětů, lektvarů a mnohého dalšího. MatfyzPress, 2019, ISBN: 978-80-7378-398-3
DELILLO, Don. White Noise. Penguin Books, 2009, 9780143105985,
LATOUR, Bruno, Nikdy sme neboli moderní, Kalligram, 2003, ISBN: 8071495956
LEPECKI, André, Choreography as Aparatus of Capture. The Drama Review, Volume 51, Number 2 (T 194), Summer 2007, pp.119-123 (Article)
LEPECKI, André, Of the Presence of the Body: Essays on dance and Performance Theory. Wesleyan University Press, 2004, ISBN: 0819566128
LOW, Setha M. Embodied Space(s): Anthropological Theories of Body, Space, and Culture. 2003, Space and Culture 6(1):9-18 DOI: 10.1177/1206331202238959
RUSINOVÁ, Zora. KRALOVIČ, Ján. Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela, Katedra teórie a dejín umenia VŠVU Bratislava, 2017, 978-80-8189-015-4
SPÅNGBERG, Mårten, Post-dance, an Advocacy. In Spanbergianism, MDT, 2017, ISBN: 978-91-983891-0-4
VYSKOČIL, Ivan, Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2005, ISBN: 80-86928-02-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor