Detail předmětu

Seminář aplikované termomechaniky

FSI-0ATAk. rok: 2021/2022

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty sdílení tepla, výpočty výměníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost provádět technické výpočty v oblasti termodynamiky a přenosu tepla. Výpočet tepelných strojů a chladicích zařízení. Tepelné bilance materiálových i strojních soustav a zařízení. Výpočet nebo modelování přenosu tepla v strojních soustavách, v plynech, parách, ve stavbách, při technologických procesech.

Prerekvizity

Fyzika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, zpracování zadaných příkladů a odpovědi na kontrolní otázky

Učební cíle

Usnadnit studentům zkoušku z předmětu termomechanika a zpracování bakalářských prací. Získat praktický pohled na problematiku termomechaniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Základní literatura

PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6. (CS)
ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4. (EN)
INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1. (EN)

Doporučená literatura

PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6. (CS)
ÇENGEL, Yunus A., John M. CIMBALA a Robert H. TURNER. Fundamentals of thermal-fluid sciences. Fifth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. ISBN 978-0-07-802768-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-MAI-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní termodynamické veličiny. Problematika měření těchto veličin. Dynamický a statický tlak.
2. Základní děje s ideálními plyny. Výpočet kompresoru.
3-4. Oběhy spalovacích motorů. Termická účinnost. Výpočet oběhu benzínového a naftového motru.
5. Alternativní paliva. Vodík.
6. Tepelná čerpadla, chladící zařízení. Topný a chladicí faktor. Efektivnost provozu.
7. Vodní pára, pracovní oběh tepelné elektrárny na uhlí, plyn. Jaderná elektrárna.
8. Vlhký vzduch a jeho vlivy.
9. Proudění plynů.
10. Základy přenosu tepla.
11. Termovize a její využití pro úlohy přenosu tepla
12. Využití solární energie.
13. Zápočtový seminář

eLearning