Detail předmětu

Management kybernetické bezpečnosti

FP-ImkbPAk. rok: 2022/2023

Předmět „Management kybernetické bezpečnosti“ (ImkbPA) je zaměřen na bezpečnostní aspekty v kybernetickém prostoru a na zkoumání základních prvků vytváření kybernetické bezpečnostní politiky organizace. Má představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Důraz je kladen také na získání znalostí o současných metodologiích řízení kybernetické bezpečnosti v podnikovém IS.

Prerekvizity

Znalost problematiky managementu bezpečnosti IS a specifik oborových managementů bezpečnosti IS. Absolvování předmětu Management informační bezpečnosti (ImibePA) a navazujícího předmětu Management oborových řešení (ImorPA).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky - kybernetický bezpečnostní rámec
2. Kybernetický zákon
3. Kybernetická vyhláška
4. Kybernetická hygiena
5. Kybernetické aktivity
6. Kybernetická válka
7. Kybernetický incident
8. Řízení kybernetické bezpečnosti
9. Kybernetická bezpečnost v řízení kontinuity činnosti
10. Řízení nových technologií v kybernetickém prostoru - IoT
11. Řízení nových technologií v kybernetickém prostoru - AI
12. Praktické kybernetické bezpečnostní dovednosti I
13. Praktické kybernetické bezpečnostní dovednosti II

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci kybernetických bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor