Detail předmětu

Vybrané kapitoly z biofotoniky

FSI-9VKBAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje přehled o moderních technikách využívajících elektromagnetického záření vhodných pro studium struktury, funkce a dynamiky biologických makro i mikro objektů a o metodách použitelných pro detekci, diagnózu a léčení chorob neinvazivním způsobem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Znalost fyzikálních a optických principů biofotoniky, která dává hlubší základ pro její praktické využití.

Prerekvizity

Znalost geometrické, vlnové a fyzikální optiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorská zkouška v rozsahu přednesené látky zkoumající zejména pochopení fyzikální podstaty metod biofotoniky.

Učební cíle

Cílem je porozumět principům uplatnění fotoniky v v konkrétních oblastech biologie a lékařství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce je nepovinná.

Základní literatura

P. N. Prasad: “Introduction to Biophotonics”, John Wiley & Sons, Inc., 2003. (EN)
J. B. Pawley: “Handbook of Biological Confocal Microscopy”, 2nd Edition, Plenum Press, 1995. (EN)
Krafft, C: Modern trends in biophotonics for clinical diagnosis and therapy to solve unmet clinical needs. J Biophotonics 9 (2016) 1362-1375. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-FIN-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-FIN-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rekapitulace teorie elektromagnetického záření.
2. Zdroje záření, lasery.
3. Interakce záření s látkou, působení záření na tkáně.
4. Základní metody optické mikroskopie.
5. Konfokální mikroskopie, OCT/OCM, holografická mikroskopie.
6. Fluorescenční mikroskopie, Ramanova mikroskopie.
7. Průtoková cytometrie.
8. Optické manipulace s mikroobjekty, aplikace laserů v medicíně.
9. Fotodynamická terapie, optické biosenzory.
10. Aplikace mikro- a nano-opto- technologií v medicíně (retinální náhrady).