Detail předmětu

Rentgenová počítačová tomografie

FSI-9RPTAk. rok: 2022/2023

Předmět rentgenová počítačová tomografie poskytne obecný úvod do počítačové tomografie a její praktická demonstrace možností pro analýzu vnitřní struktury spolu s jeji výhody v aplikovaným a základním výzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Seznámení se základy této techniky jak teoreticky, tak prakticky.
Znalosti o možnostech stávajících nejmodernějších laboratorních CT systémech a jejich aplikací ve vědě a výzkumu.
Schopnost číst tomografická data a jednoduchý přehled o 3D analýzách s použitím profesionálního softwaru.

Prerekvizity

Ukončení magisterského studia v odpovídajícím oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

teoretická i praktická čast

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná zkouška

Učební cíle

Cílem předmětu je obecný úvod do počítačové tomografie a její praktická demonstrace možností pro analýzu vnitřní struktury a jeji výhody v aplikovaným a základním výzkumu. Pro tento účel dostává praktická část stejný prostor jako teorie a student participuje na realném měření a realizuje vlastní analýzu dat. Studium zahrnuje vysvětlení generování rentgenového záření, rozbor matematického aparátu rekonstrukce dat a zpracování obrazu, takže student může najít vlastní zájem podle svého zaměření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

příprava na základě literatury, praktická příprava, prezentace na vybrané téma

Základní literatura

ATTWOOD, DAVID T, X-Rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications. Cambridge University Press, 2016. DOI: 10.1017/CBO9781107477629. ISBN 9781107062894. (EN)
STOCK, S.R.: Micro Computed Tomography, Methodology and Applications, CRC Press, 2009, ISBN: 78-1-4200-5876-5 (EN)
GRANGEAT, P. (editor): Tomography, John Wiley & Sons, Inc., 2009, ISBN: 978-1-84821-099-8. (EN)
HSIEH JIANG, Computed tomography; principles, design, artifacts, and recent advances, 2d ed.(SPIE Press monograph)(Brief article)(Book review). SciTech Book News [online]. Book News, 2010 [cit. 2019-09-09]. ISSN 0196-6006. (EN)
A. C. KAK and MALCOLM SLANEY, Principles of Computerized Tomographic Imaging, Society of Industrial and Applied Mathematics, 2001. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-FIN-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-FIN-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Princip počítačové tomografie, matematický nástroj pro tomografickou rekonstrukci
- Rentgenové záření, generování a interakce s materiálem
- Implementace tomografické rekonstrukce v Matlabu, Shepp-Logan fantom
- Praktické aplikace laboratorních mikro CT systémů
- Tomografické artefakty, popis, metody vyvarování.
- Stanovení povrchu objektu, rozměrové měřeni, reverzní inženýrství
- CT data vizualizace a analýza
- Pokročilé CT techniky (helikální trajektorie, mimo-osý detektor, zobrazení ve fázovém kontrastu, duální energie)