Detail předmětu

Programování v Python

FSI-9PVPAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí s moderním skriptovacím jazykem Python.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Po úspěšné zvládnutí předmětu budou studenti schopni využít znalosti a chápání základních vlastností a role skriptovacího jazyka Python, jeho syntaxe a sémantiky.

Prerekvizity

Základy programování na úrovni kurzu 1IN (Informatika).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Škola hrou, programování pomocí zábavných příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast a zvládnutí zadaného problému v požadované kvalitě.

Učební cíle

Porozumět skriptovacímu jazyku Python a tvorbě jeho aplikací. Seznámit se základy tvorby grafického uživatelského prostředí v jazyce Python.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka běží podle týdenních plánů. Účast na cvičeních je povinná. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Základní literatura

Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, ISBN 80-7226-799-X. (CS)
Harms, D., Macdonald, K.: The Quick Python Book. Manning Publications, 2000 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-APM-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-FIN-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-FIN-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní vlastnosti, historie Pythonu. Porovnání s ostatními jazyky.
2. Základy jazyka. Struktura kódu, komentáře. Proměnné, datové typy. Operátory a výrazy. Čísla a řetězce. Kolekční datové typy, posloupnosti, množiny. Práce s řetězci, formátování. Řízení běhu program (Příkazy pro větvení. Příkazy pro cykly)
3. Funkce a procedury. Definice funkcí a procedur. Předávání parametrů. Proměnný počet parametrů. Funkce pro práci s kolekcemi.
4. Moduly a balíčky. Seznámení s moduly. Tvorba vlastních modulů a balíčků. Chyby a výjimky. Typy, vyvolání, zachycení a obsluha výjimek.
5. Práce se soubory. Otevírání souborů, čtení, zápis. Moduly pickle, json, shelve
6. Skripty. Vytvoření skriptu a jeho spuštění. Argumenty příkazového řádku. Přesměrování. Spuštění externího program. Skripty v UNIXu a ve Windows
7. Objektově orientované programování. Třídy, atributy a metody. Magické metody. Dědičnost a vícenásobná dědičnost. Další vlastnosti OOP v Pythonu
8. Aplikace: Sítě, klient HTTP, SMTP, jednoduchý HTTP server, vzdálené volaní procedur XML-RPC
9.-10. Aplikace: hra hadi