Detail předmětu

Základy programovatelných automatů

FSI-VAMAk. rok: 2022/2023

Kurz uvádí studenta do oblasti základů programovatelných automatů (PLC), které jsou dnes neodmyslitelnou součástí průmyslové i neprůmyslové automatizace. Předmět je po teoretickém úvodu postaven na praktických laboratorních úlohách, které jsou v rámci laboratoří realizovány.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti získají absolvováním předmětu základní znalosti s prací a implementací jednoduchých programovatelných automatů třídy Siemens LOGO!.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení a programování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Návrh konfigurace a vypracování programu pro zadané tři tématické úkoly (logické řízení, řízení procesního systému, regulace soustavy).

Učební cíle

Naučit studenty řešit základní i pokročilé úlohy logického řízení. Vše procvičit na reálných úlohách realizovaných v rámci laboratoří.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Základní literatura

Firemní dokumentace Siemens k LOGO! (http://www.siemens.cz) [online: 1.9.2019] (EN)

Doporučená literatura

Šmějkal, L., Martinásková, M.: PLC a automatizace - Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do programovatelných automatů (třída Siemens LOGO!).
2. Periferie programovatelných automatů (třída Siemens LOGO!).
3. Kombinační logické obvody.
4. Sekvenční logické obvody I.
5. Sekvenční logické obvody II.
6. Elektrické parametry logických obvodů I.
7. Elektrické parametry logických obvodů II.
8. Prvky logického řízení a simulace logických obvodů.
9. Prvky logického řízení a simulace logických obvodů.
10. Datová komunikace a průmyslové standardy.
11. Datová komunikace a cybersecurity.
12. Webové služby pro průmyslové aplikace.
13. Vize budoucnosti.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení probíhá v laboratořích blokově s následující strukturou: Blok A: řízení technologického celku (budova, skleník, křižovatka, posuv stroje). Blok B: regulace teploty a vzdálená správa. Blok C: řízení malé výrobní linky.