Detail předmětu

Introduction to Technical Writing

FSI-0TWAk. rok: 2022/2023

Kurzu Introduction to Technical Writing rozvíjí jazykové dovednosti vhodné k psaní technických textů v akademickém prostředí. Tento kurz poskytne studentům studijní podporu a návod, jak psát dlouhé akademické texty v češtině i v angličtině. Zaměření není čistě odborné (pokryté ve výuce odborných předmětů a diplomových seminářů), ani bibliografické (vyhledáváním literatury a citováním se zabývají kurzy knihovny FSI i ÚK). Jde o textové hledisko (strukturování informace v akademickém textu a jazykové prostředky v češtině i angličtině). Kurz je doplněn o e-learningový modul.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou vybaveni znalostmi o struktuře odborného textu, které uplatní při psaní závěrečných prací. 

Prerekvizity

Zkouška GEN3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení a e-learningový modul.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet student získá po splnění pravidelné docházky, vyplnění e-learningových cvičení. Zkouška proběhne formou testu.

Učební cíle

Studenti si během kurzu osvojí

1. myšlenkové procesy vedoucí k vyjádření tématu, cílů a tezí odborné práce,

2. strukturování odborného textu a jeho součástí (od odstavce až po celou práci),

3. jazykové prostředky vhodné pro převedení obsahu výzkumu do vhodné komunikační formy,

4. dovednost vyprodukovat koherentní odborný text,

5. dovednosti pro redakční úpravu odborného textu i závěrečné formátování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Základní literatura

Čmejrková, Světla, František Daneš, and Jindra Světlá. 1999. Jak napsat odborný text. Prague: Leda.

(EN)
Gardner, Peter S. 2005. “The Essentials of Writing.” In New Directions: Reading, Writing and CriticalThinking. Cambridge: Cambridge University Press. 102–32. (CS)
McLaughlin Library, University of Guelph. 2021. “Seven Steps to Writing a Literature Review.” Guides.Last modified November 15, 2021. https://guides.lib.uoguelph.ca/c.php?g=130964&p=5000948. (EN)

McCombes, Shona. 2019. “How to Write a Literature Review.” Scribbr. Last modified August 27, 2021.
https://www.scribbr.com/dissertation/literature-review/.

(EN)
Wallwork, Adrian. English for Academic Research: Writing Exercises. New York: Springer, 2013. (EN)

Černý, Michal. 2022. „Než začnete psát.“ In KISK: Kurz práce s informacemi . Masarykova univerzita.
Accessed on July 27, 2022. https://kisk.phil.muni.cz/kpi/trash hanka/tvorba informaci jako proces/nez
zacnete psat.

(CS)

Rajdová, Ilja. 2019. Úvod do odborného stylu pro SPU II. Course content. Brno: Masaryk University.

(CS)

Vránová, Martina. 2017. Research Paper in English. Course content. Brno: Brno University of Technology.

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informace o kurzu a proces psaní.
2. Odborný styl a jazykové prostředky
3. Kritická rešerše (bakalářská práce).
4. Výzkumná práce (diplomová práce).

eLearning