Detail předmětu

Odborná němčina 1

FSI-0N1Ak. rok: 2022/2023

Kurz je zaměřen především na výuku němčiny pro účely technických, zejména strojírenských profesí. Zahrnuje však i opakování základních gramatických a skladebných jevů obecného jazyka.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zopakují si základní gramatické a lexikální kompetence potřebné pro běžnou profesní komunikaci.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Osnovy výuky

1. Straßenverkehr - Autoland Deutschland
2. Mit dem Auto unterwegs I
3. Mit dem Auto unterwegs II
4. Viertaktmotor
5. Mit dem Motorrad unterwegs
6. Mit dem Fahrrad unterwegs
7. Technik und Umwelt
8. Umweltschutz
9. Computer I
10. Computer II
11. Technik für Haushalt und Freizeit I
12. Technik für Haushalt und Freizeit II
13. Opakování, závěrečný test

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní profesní komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Základní literatura

kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
DEUMA – multimediální jazykový program; VUT Brno 2004

Doporučená literatura

DEUMA: http://www.kj.fme.vutbr.cz/deuma/online/overview.htm
E-learningové studijní opory pro předmět Němčina 0N1.
Dologna, Sanja - Hoster, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb 2016 (DE)
Becker, Norbert.: Fachdeutsch Technik, Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Hueber Verlag 1986
Fluck, Hans-Rüdiger a kol.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik, Verlag Groos 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Straßenverkehr - Autoland Deutschland
2. Mit dem Auto unterwegs I
3. Mit dem Auto unterwegs II
4. Viertaktmotor I
5. Viertaktmotor II
6. Mit dem Motorrad unterwegs
7. Mit dem Fahrrad unterwegs
8. Technik und Umwelt
9. Umweltschutz
10. Computer I
11. Computer II
12. Technik für Haushalt und Freizeit
13. Kursauswertung