Detail předmětu

Angličtina C1-1

FSI-0A9Ak. rok: 2022/2023

Předmět nabízí rozšíření znalostí a prohlubování dovedností na úrovni C1 s využitím komunikativní metody.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na vstupní úrovni C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity

Pro vstup do kurzu jsou vyžadovány velmi dobré znalosti anglického jazyka na úrovni B2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě aktivní účasti v kurzu a na základě závěrečného testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Damian WILLIAMS. Speakout: advanced. Students' book. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-6749-3. (EN)

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert. English File Advanced. Student's book. Oxford University Press, 2015. ISBN: 978 0 19 450240 5

(EN)

Doporučená literatura

CLARE, Antonia a J. J. WILSON. Speakout: advanced. Workbook with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-5956-6. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia a upřesnění výběru studijní literatury. U1: Osobní profil. Popis osobnosti, zvyků. Popis trvalého děje.
2. U1: Spekulace, vágní výrazy.
3. U2: Podmínkové věty. Metafory.
4. U2: Slovesné vzory. Vyjádření názoru.
5. U3: Popis míst. Přídavná jména.
6. U3: Vztažné věty. Život ve městě.
7. Opakování, video.
8. U4: Sociální otázky. Průběhový aspekt.
9. U4: Vyjádření hypotetických rozhodnutí.
10. U5: Modální slovesa. Trpný rod.
11. U5: Popis nové informace.
12. Opakování, video.
13. Zápočet.

eLearning