Detail předmětu

Angličtina B2-2

FSI-0A8Ak. rok: 2022/2023

Tento kurz obsahově navazuje na kurz Angličtina B2-1 (0A7). Je určen pro studenty, kteří splnili podmínku povinného studia anglického jazyka zakončenou závěrečnou zkouškou 7AZ. Předmět nabízí rozšíření jazykových znalostí na úrovni B2 s využitím komunikativní metody.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity

Znalosti gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni zkoušky 7AZ, tedy B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné a na základě závěrečné zkoušky.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná.

Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Základní literatura

EALES, Frances a Jane COMYNS CARR, 2011. Speakout: upper intermedite. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-4082-1933-1.

Doporučená literatura

R. Murphy, English Grammar in Use, 2004

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: komunikační aktivity na zjištění jazykové úrovně skupiny; tvorba otázek
2. týden: modální slovesa; věk
3. týden: předbudoucí čas; optimismus a pesimismus
4. týden: vyjádření množství; televize
5. týden: nepřímá řeč a slovesa nepřímé řeči
6. týden: podmínkové věty; rozhodování se
7. týden: -ing forma a infinitiv; čas
8. týden: -ing forma a infinitiv; zločin
9. týden: minulá modální slovesa, šmejdi
10. týden: vztažné věty; film
11. týden: participle clauses; umění
12. týden: architektura a umění
13. týden: udělování zápočtů, zkouška

eLearning