Detail předmětu

Angličtina B2-1

FSI-0A7Ak. rok: 2022/2023

Kurz je určen pro studenty, kteří dosáhli úrovně anglického jazyka alespoň B1.  Předmět nabízí rozšíření jazykových znalostí na úrovni B2 s využitím komunikativní metody.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na vstupní úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity

Znalosti gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni zkoušky 7AZ, tedy B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné a na základě závěrečného testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná.

Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Základní literatura

EALES, Frances a Jane COMYNS CARR, 2011. Speakout: upper intermedite. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-4082-1933-1.

Doporučená literatura

R. Murphy, English Grammar in Use, 2004

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: komunikační aktivity na zjištění jazykové úrovně skupiny;
2. týden: tvorba otázek a intonace, pomocná slovesa; osobnost a lidské vlastnosti
3. týden: předpřítomný čas vs. minulý; prožitky a zkušenosti
4. týden: předpřítomný čas prostý vs. průběhový; společenská témata
5. týden: trpný rod; technologie a soukromí
6. týden: použití used to/would/be used to; chování a zvyky/návyky
7. týden: budoucí časy; cestování
8. týden: minulý, předminulý a předpřítomný čas; vyprávění
9. týden: I wish/if only/should have; vyjádření přání v minulosti
10. týden: kladný/záporný vztah – likes/dislikes; literatura
11. týden: členy; vynálezy
12. týden: podmínkové věty; reklamy
13. týden: závěrečný test, udělování zápočtů

eLearning