Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ)

FSI-FEIAk. rok: 2022/2023

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat bakalářských prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování bakalářské práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Vyjasnění priorit vlastního projektu, informovanost o typickém průběhu, vhodné formě publikace, prezentace a o způsobu hodnocení bakalářské práce.

Prerekvizity

Obecný přehled o zvoleném tématu bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je přesvědčivé odprezentování svého tématu před studijní skupinou.

Učební cíle

Cílem bakalářského semináře je příprava studenta k obhajobě bakalářské práce u státní zkoušky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována formou závěrečné prezentace během posledních dvou cvičení v semestru.

Základní literatura

Interní směrnice FSI UAI pro tvorbu závěrečné práce

Doporučená literatura

Interní směrnice FSI UAI pro tvorbu závěrečné práce

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální prezentace studentských prací.
Příprava k obhajobě (informace o typickém průběhu, vhodné formě prezentace a o způsobu hodnocení),
rozbor a vhodné nasměrování jednotlivých témat bakalářských prací.

eLearning