Detail předmětu

Angličtina 1

FSI-A1Ak. rok: 2022/2023

Předmět umožňuje studentům upevnit znalosti anglického jazyka na středoškolské úrovni a je zaměřený na zopakování  gramatických jevů, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí povinných kurzů nebo zkoušky z obecného jazyka.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si zopakují základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni A2-B1 dle Evropského referenčního rámce.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří potřebují intenzivní zopakování středoškolského učiva, ať již během studia povinných kurzů nebo před zkouškou z obecného jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní prací v kurzu a splněním konkrétních požadavků stanovených učitelem.

Učební cíle

Cílem předmětu je zopakování, doplnění a prohloubení těch gramatických jevů, které působí studentům největší potíže během studia povinných kurzů angličtiny. Absolvování tohoto předmětu by mělo studentům pomoci zvládnout učivo, které se u povinných kurzů již považuje za zvládnuté.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Práce studentů v kurzu je pravidelně kontrolována.

Doporučená literatura

Hollet, V. Tech Talk. Elementary. Student's Book. OUP 2003 (EN)
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. With Answers. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001. ISBN 0-521-55928-6 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- opakování slovesných časů

- čas přítomný prostý a příslovce četnosti, čas přítomný průběhový

- stavová a dynamická slovesa

- tvoření otázek, podmětné a předmětné otázky

- čas minulý prostý a průběhový

- předpřítomný čas prostý

- předminulý čas prostý a minulé časy ve vyprávění

- čas budoucí vyjádřený pomocí will, vazby going to a přítomného času průběhového

- budoucnost vyjádřená pomocí might, may a could, budoucnost v časových větách a v první podmínkové větě

- modální slovesa

- vazba used to a modální sloveso would ve vyprávění

- trpný rod

eLearning