Detail předmětu

Theory of Management

FP-tmDEAk. rok: 2022/2023

Předmět je vystavěný tak, aby studentům pomáhal hledat nová, komplexní řešení problémů v managementu. Předmět nabízí poznatky současných světových trendů v managementu, schopnost vést diverzitní týmy odborníků, znalosti z oblasti sociálních kompetencí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústní obhajobou seminární práce. Zadání seminární práce vychází z tématu disertační práce, studenti budou mít možnost podílet se na výběru tématu. Obsah seminární práce v hodnocení předmětu tvoří 80%, její prezentace, obhajoba 20%. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75%.

Osnovy výuky


Cílem předmětu je posílení a prohloubení znalosti managementu, pokročilých metod řízení a schopnosti využít tyto znalosti ve své vědecké práci. Každý ze studentů bude mít možnost v průběhu studia zaměřit svoji písemnou seminární práci na aktuální problémy v oblasti výzkumu z hlediska managementu, které řeší.
Předmět je vystavěný tak, aby studentům pomáhal hledat nová, komplexní řešení problémů v managementu. Předmět nabízí poznatky současných světových trendů v managementu, schopnost vést diverzitní týmy odborníků, znalosti z oblasti sociálních kompetencí. Studenti jsou vedeni k tomu, aby propojovali hluboké znalosti oboru s průmyslovou praxí.
Obsah předmětu:
I. Perspektivy managementu pro 21.století
historie a myšlenkový odkaz managementu, management ve sdílené ekonomice, nové požadavky na řízení v období 4. průmyslové revoluce
II. Kritéria úspěchu manažera a podnikatele
osobní efektivita, etika práce, vedení týmů, leadership
III. Pokročilé metody managementu a jejich aplikace
řízení rizik, projektový management, CSR, hodnotový management

Učební cíle

Cílem předmětu je posílení a prohloubení znalosti managementu, pokročilých metod řízení a schopnosti využít tyto znalosti ve své vědecké práci. Každý ze studentů bude mít možnost v průběhu studia zaměřit svoji seminární práci na aktuální problémy v oblasti výzkumu z hlediska managementu, s ohledem na téma disertační práce studenta.

Základní literatura

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 630 p., ISBN 0072457856.

Doporučená literatura

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA. 630 stran. ISBN 0072457856.
WILLIAMS, T. 2003. Management Science in Practice. John Wiley and Sons, Ltd.USA. 332 stran. ISBN 978047002664.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor