Detail předmětu

Theory and Practice of Financial Management

FP-tpfmDEAk. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako propojení nejnovějších teoretických znalostí z oblasti podnikových věd s hodnotou podniku. Poskytuje studentům nejnovější vědecké závěry plynoucí z ekonomického výzkumu ve vztahu k rozvoji podniku, jako i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů finančního řízení podniků v globálním ekonomickém prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student bude ovládat a současně bude schopný aplikovat:
- teorii volby finančních cílů podniků a jejich měření;
- teorii rozhodování o formách financování podniků;
- metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů včetně metod hodnocení rizika investice;
- výnosové metody určování hodnoty podniku.
- modely řízení platební schopnosti podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je v souladu se SZŘ VUT na základě úrovně vypracování odborné eseje (100 bodů), zejména aktuálnosti literární rešerše a diskuse teoretických a empirických výsledků v řešené oblasti. Témata budou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta.
Pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 75 bodů.

Osnovy výuky

Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
Měření a hodnocení výkonnosti podniků
Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti studentů v oblasti financí podniků a rozvíjet jejich analytické schopnosti při identifikaci trendů, jejich pochopení, predikci budoucího vývoje a dopadů na podnik a jeho budoucí rozvoj.

Základní literatura

BRIGHAM, E. F., EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 13th Ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning: 2011.

Doporučená literatura

DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 3 Ed. New York: John Wiley & Sons. 2012.
KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. Measuring and Managing th Value of Companies. 6th Editon. New Jersey: Wiley. 2015
KOLLER, T., DOBS, R., HUYETT, B. Value: The Four Cornerstones of Corporate Finance 1st Edition. New Jersey: Wiley. 2010.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2 Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. 2006.
STEWART, J., HENSHER, D. A. Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction. Cambridge University Press, 2008.
DEVOS, E., KADAPAKKAM, P. R., KRISHMAMURTHY, S. 2009. How Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations for Synergies. Review of Financial Studies, 22(3), ISSN 1179-1211.
HUYGHEBAERT, N., LUYPAERT, M. 2010. Antecedents of growth through mergers and acquisitions: Empirical results from Belgium. Journal Of Business Research, 63(4), p. 392-403.
HANOUSEK, J., KOČENDA, E., SHAMSHUR, A. 2015. Corporate efficiency in Europe. Journal of Corporate Finance, 32, p. 24-40.
CHANG, X., DASGUPTA, S. 2009. Target Behavior and Financing: How Conclusive is the Evidence? Journal of Finance, 64(4), p. 1767-1796.
FACCIO, M., MARCHICA, M.-T., MURA, R. 2016. CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, p.193-209.
COMMANDER, S., SVEJNAR, J. 2011. Business environment, exports, ownership, and firm performance. The Review of Economics and Statistics, 93(1), p. 309-337.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor