Detail předmětu

Strategic Game - Strategic Business Development

FP-IBsgPAk. rok: 2022/2023

Jde o zcela unikátní kurz, a to jak z hlediska obsahu, tak formy - studenti budou schopni praktikovat celou řadu dovedností v oblasti řízení marketingu a rozvoje podnikání, které získali během svého současného studia a praxe s využitím strategických simulací. Jde o týmovou simulaci, která se zaměřuje na rozvoj podnikání, získání potřebného počtu zákazníků, podíl na trhu, atd., A následně dosažení významné zhodnocení společnosti. Studenti z formálního hlediska jistě ocení vysoce e-learningovou formu studia - významná část práce se může uskutečnit v čase a na místě výběru studenta (ale bude nutné jasně se dohodnout na zadání práce). a lhůt pro zaslání rozhodnutí v každém čtvrtletí).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Specifickým cílem simulačního cvičení je rozvíjet své manažerské dovednosti tím, že vám poskytne integrovaný pohled na celou obchodní činnost. Pokud jde o specifika, cvičení může:
• Rozvíjet strategické plánování a provádění dovedností v rychle se měnícím prostředí.
• Krystalizace vazeb mezi obchodními rozhodnutími a finanční výkonností.
• Věnujte pozornost cíli a současné potřebě dodávat hodnotu pro zákazníky.
• internalizovat, jak důležité je používat tržní data a konkurenční signály pro úpravu strategického plánu a přísnějšího zaměření obchodní taktiky.
• Podporovat lepší rozhodování tím, že vám pomůže zjistit, jak vaše rozhodnutí mohou ovlivnit výkon ostatních a organizace jako celku.
• Usnadnit učení důležitých obchodních konceptů, principů a způsobů myšlení.
• Zažijte výzvy a odměny podnikatele založením a provozováním nového podnikání.
• Budování důvěry prostřednictvím znalostí a zkušeností.

Prerekvizity

International Marketing Course

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je organizován s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Týmové úsilí:
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o obchodní strategii“. Když budete simulaci řešit, vezmete si své nové podnikání prostřednictvím přirozených fází růstu podniku, včetně vzniku, vývoje, Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.
Požadovaný software:
Simulace, která bude použita v tomto kurzu, se nazývá pokročilé strategické řízení podniku Ernest R. Cadotte. Je k dispozici prostřednictvím Innovative Learning Solutions, Inc.

Způsob a kritéria hodnocení

Výkon týmu ve hře - 50 %, Podnikatelský plán - 35 %, Konečná prezentace - 5 %, Individuální výsledky - 10 %.
  Balanced Scorecard bude použit pro měření výkonnosti vaší firmy. Celkový výkon týmu ve hře bude hodnocen dle Balanced Scorecard - založen na jeho finanční výkonnosti, efektivnosti trhu, výkonnosti marketingu, investicích do budoucnosti firmy, produktivitě výroby, správě aktiv, řízení lidských zdrojů, tvorbě bohatství a finančním riziku. Celkové skóre bude vypočteno pro každou firmu soutěžící na trhu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Hodnocení předmětu je postaveno především na zpracování individuálního projektu marketingového plánu, jeho obhajobě a odborné ústní rozpravě.

Osnovy výuky

Jde o zcela unikátní kurz, a to jak z hlediska obsahu, tak formy - studenti budou schopni praktikovat celou řadu dovedností v oblasti řízení marketingu a rozvoje podnikání, které získali během svého současného studia a praxe s využitím strategických simulací. Jde o týmovou simulaci, která se zaměřuje na rozvoj podnikání, získání potřebného počtu zákazníků, podíl na trhu, atd., A následně dosažení významné zhodnocení společnosti. Studenti z formálního hlediska jistě ocení vysoce e-learningovou formu studia - významná část práce se může uskutečnit v čase a na místě výběru studenta (ale bude nutné jasně se dohodnout na zadání práce a lhůt pro zaslání rozhodnutí v každém čtvrtletí).
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to course and expectations
2. Team Formation Exercise continued
3. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 1 decisions)
4. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 2 decisions)
5. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 3 decisions)
6. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 4 decisions)
7. Work on Business Plan
8. Business Plan presentations (Submit Quarter 5 decisions)
9. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 6 decisions)
10. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 7 decisions)
11. Executive Briefing with entire team (Submit Quarter 8 decisions)
12. Prepare Report to Board
13. Summary of the course

Základní literatura

MULLINS, John W. a Orville C. WALKER. Marketing management: a strategic decision-making approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0078028793.
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132102926.
JOHNSON, Gerry, Kevan SCHOLES a Richard WHITTINGTON. Exploring corporate strategy. 7th ed. New York: FT/Prentice Hall, 2005. ISBN 978-0273687344.

Doporučená literatura

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Seventeenth edition. Hoboken: Pearson Higher Education, 2018. ISBN 978-0134492513.
BRADY, D. L. Essentials of international marketing. Routledge, 2014. ISBN: 978-0-7656-2475-8.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning