Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-IsempPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka má charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zadávacího protokolu k diplomové práci a jsou hodnoceny na podle klasifikační stupnice ECTS.

Osnovy výuky

Osnovy výuky:

Úvod
Cíl a metody diplomové práce
Teoretické poznatky
Analýza stavu
Návrh řešení
Závěr

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a nejnovějších teoretických trendů pro řešení diplomových prací a stanovit metody a postup řešení nutné pro dosažení stanovených cílů diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor