Detail předmětu

Rozvoj a realizace podnikatelského nápadu

FP-rrpnPAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje seznámení se a praktické vyzkoušení základních postupů a metod pro práci s nápadem, ověření komerčního potenciálu nápadu na trhu, tvorbu byznys modelu, finančního řízení projektu, prezentačních dovedností potřebných pro představení nápadu, možností financování a realizace podnikatelského plánu a rovněž seznámení s právním minimem pro podnikání.
Výstupem budou konkrétní zpracované podnikatelské plány, na kterých se studenti naučí aplikovat základní metody a postupy. Důraz je kladen na týmovou spolupráci, aktivní zapojení studentů a interaktivní a praktickou výuku s rozsáhlým zapojením odborníku z praxe v roli lektorů a expertů podávajících zpětnou vazbu k projektům.

Výstupy studia a kompetence:
 Znalost postupů a metod realizace podnikatelského plánu
 Schopnost validovat nápad na trhu
 Ovládání Lean startup principů při řízení projektů
 Schopnost vytvořit cashflow plán projektu
 Znalost a schopnost aplikace metod analýzy konkurence a situace na trhu
 Způsoby prezentace podnikatelského plánu investorům
 Zkušenost s přepracováním nápadu v životaschopný byznys
 Znalost metod komercionalizace vědy a výzkumu

Metody vyučování:
Interaktivní přednášky a cvičení, projektová výuka, samostudium, týmová práce na projektech.
Aktivní zapojení odborníků z praxe do výuky – experti JIC a další externí spolupracovníci. Zapojení odborníků z praxe tvoří min. 50% rozsahu. Rozsah samostatné týmové práce mimo přímou výuku je min 30 hodin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení: kontrolované dílčí výstupy týmové práce vyučujícími.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Prerekvizity: nejsou požadovány; není doporučeno pro 1. ročník bak. studia.
Korekvizity: nejsou požadovány.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Průběžné zpracování a odevzdání dílčích částí podnikatelského plánu ve formě Lean Canvas, analýzy trhu a finančního plánu
2. Prezentace podnikatelského plánu celého týmu spojená s diskuzí

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do tématu podnikání
2. Generování podnikatelských nápadů, osobní vize
3. Zákazník a jeho potřeby
4. Znalost trhu a podnikatelského prostředí
5. Lean metodologie, Unique Value Proposition / Unikátní nabízená hodnota (UVP) a Minimum Viable Product / Minimální životaschopný produkt (MVP)
6. Tvorba a design produktu
7. Transformace vize do Byznys plánu
8. Základní typy byznys modelu
9. Základy finančního řízení – financování a investice
10. Právní minimum pro založení firmy a podnikání
11. Možnosti a způsoby prezentace
12. Systémy univerzitních podpor start-up a spin-off firem

Cvičení:
1 – 2. Identifikace zákazník-problém-řešení.
3 – 4. Analýza konkurence a velikosti trhu a jeho potenciálu.
5 – 6. Tvorba prototypu a MVP.
7 – 8. Zhotovení akčního plánu.
9 – 10. Zpracování návrhu cashflow podnikatelského plánu.
11 - 12. Příprava prezentace podnikatelského plánu pro potenciální investory.
13. Prezentace pro externí experty, získání zpětné vazby, hodnocení

Učební cíle

Absolventi předmětu získají znalosti a dovednosti potřebné pro ověření potenciálu podnikatelského nápadu na trhu a přípravu příslušného podnikatelského plánu.
Předmět rovněž podpoří tvořivé myšlení, schopnosti plánování, týmové spolupráce a schopnosti posuzovat a zpracovávat rizika realizace. Podporuje inovativní přístup k řešení problémů.

Základní literatura

Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company (Steve Blank, Bob Dorf, ISBN 0984999302). (CS)
SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0. (CS)

Doporučená literatura

Guillebeau, C. (2013). Startup za pakatel: Objevte způsob, jak pracovat na sebe a živit se tím, co vás baví. Jan Melvil Publishing. (CS)
RIES, Eric. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Přeložil Lukáš DUŠEK. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0389-7. (CS)
MAURYA, Ash. Lean podnikání: přejděte od plánu A k plánu, který funguje. Přeložil Lukáš DUŠEK. V Brně: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0506-8. (CS)
SINEK, Simon. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. V Brně: Jan Melvil, 2013. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-55-4. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do tématu podnikání
2. Generování podnikatelských nápadů, osobní vize
3. Zákazník a jeho potřeby
4. Znalost trhu a podnikatelského prostředí
5. Lean metodologie, Unique Value Proposition / Unikátní nabízená hodnota (UVP) a Minimum Viable Product / Minimální životaschopný produkt (MVP)
6. Tvorba a design produktu
7. Transformace vize do Byznys plánu
8. Základní typy byznys modelu
9. Základy finančního řízení – financování a investice
10. Právní minimum pro založení firmy a podnikání
11. Možnosti a způsoby prezentace
12. Systémy univerzitních podpor start-up a spin-off firem

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 – 2. Identifikace zákazník-problém-řešení.
3 – 4. Analýza konkurence a velikosti trhu a jeho potenciálu.
5 – 6. Tvorba prototypu a MVP.
7 – 8. Zhotovení akčního plánu.
9 – 10. Zpracování návrhu cashflow podnikatelského plánu.
11 - 12. Příprava prezentace podnikatelského plánu pro potenciální investory.
13. Prezentace pro externí experty, získání zpětné vazby, hodnocení