Detail předmětu

Projektový a procesní management

FP-ppmKAk. rok: 2022/2023

PRINCE2 je nejosvědčenější procesní a tradiční metodika pro řízení projektů. Zvyšuje efektivitu, rozšiřuje znalosti, poskytuje praktické návody a dovednosti potřebné pro úspěšnou realizaci projektů. Programové řízení nás naučí transformovat strategické cíle do projektů a řídit jejich realizaci. Programový manažer neřídí projekt, ale celé portfolio projektů, které mají společný cíl v návaznosti na strategii organizace. Metodika pro Řízení Portfolia pomůže realizovat změny a maximalizovat přínosy pro podnik, udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat zdroje a zlepšovat návratnost investice. Projekt, program, portfolio kancelář dodá všeobecně použitelné metodické postupy, které manažerům a jejich organizacím umožní vytvářet, rozvíjet a udržovat efektivní struktury pro podporu řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět syntetizuje a kategorizuje mezinárodní standardy pro řízení podnikových projektů a seznamuje posluchače s celosvětově nejvýznamnějšími standardy řízení projektů, programů a portfolia v Evropě, USA, Velké Británii i v českém prostředí. Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení, osvojení metodik Project IN Controlled Environements (PRINCE2), Managing Successful Programmes (MSP) a Management of Portfolio (MoP) doplněný o další metodiky od Axelos.

Prerekvizity

Procesní management (základní pojmy a orientace v oblasti BPM), Řízení projektů (tradiční přístupy dle standardu IPMA nebo PMI včetně agilních metodik), Strategický management, Informační podpora procesů, Personální management

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologií dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné zvládnutí průběžných testů ověření znalostí.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Pro studenty s individuálním studijním plánem: podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je prezenční vyřešení zadané případové studie, která ověřuje procesní a projektové myšlení studenta.

Osnovy výuky

1 týden: Metodiky pro řízení projektu, programu a portfolia
2 týden: Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
3 týden: Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4 týden: Procesní model projektu – základní model.
5 týden: Procesní model projektu – dílčí aktivity.
5 týden: Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
6 týden: Úvod do programového řízení
7 týden: Procesní model řízení programu
8 týden: Principy řízení programu
9 týden: Témata řízení programu
10 týden: Principy portfolio managementu
11 týden: Správa portfolia a řízení portfolia
12 týden: Projekt, program, portfolio kancelář, její podoba a začlenění
13 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesního a projektového řízení

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami Axelos pro řízení projektů, programů a portfolia. Získané znalosti si studenti procvičí jejich aplikací na konkrétních případových studiích. Studenti si takto snadno ověří své vlastní dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Základní literatura

Managing successful projects with Prince2. Sixth edition. Norwich: Axelos, 2017. 327 s. ISBN 978-0-11-331533-8.
Management of portfolios. First edition. Axelos, 2011. 153 s. ISBN 978-0-11-331294-8.
Managing successful programmes. Fourth edition. Axelos, 2011. 313 s. ISBN 978-0-11-331327-3.
Portfolio, programme and project offices. Second edition. Axelos, 2013. 232 s. ISBN 978-0-11-331422-5.

Doporučená literatura

BENTLEY, C. Základy metody projektového řízení PRINCE2. Bratislava: INBOX SK, 2016, 311 s. ISBN 978-0-9576076-2-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 týden: Metodiky pro řízení projektu, programu a portfolia
2 týden: Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
3 týden: Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4 týden: Procesní model projektu – základní model.
5 týden: Procesní model projektu – dílčí aktivity.
5 týden: Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
6 týden: Úvod do programového řízení
7 týden: Procesní model řízení programu
8 týden: Principy řízení programu
9 týden: Témata řízení programu
10 týden: Principy portfolio managementu
11 týden: Správa portfolia a řízení portfolia
12 týden: Projekt, program, portfolio kancelář, její podoba a začlenění
13 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesního a projektového řízení