Detail předmětu

Process management and modeling

FP-IpmmPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na problematiku analyzování a navrhování podnikových procesů, včetně technik pro jejich modelování, design a řízení. Je kladen důraz na pochopení principů procesního řízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí teoretické základy nutné pro navrhování a řízení procesů podniku. K tomu je nutné pochopit podstatu procesního řízení a zvládnout modelovací jazyk UML a BMPN2. Dále studenti budou chápat, jaké nedostatky v řízení procesů se mohou vyskytovat a jak je lze eliminovat. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. Podpora výuky e-learning

V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním samostatného projektu.

V rámci semestru mají studenti KS k dispozici 26 hodin konzultací s přednášejícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno  zpracování semestrální práce. Práce bude hodnocena A-F, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než E. Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.


Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky
2. Procesy
3. EPC
4. UML
5. BPMN2 - úvod
6. BPMN2 - základní schemata
7. BPMN2 - rozšíření
8. BPMN2 - příkaklady řešení
9. Archimate
10 Shrnutí

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro navrhování a řízení procesů podniku. K tomu je nutné pochopit podstatu procesního řízení a zvládnout modelovací jazyk UML a BPMN2. Dále studenti musí porozumět, jaké nedostatky v řízení procesů se mohou vyskytovat a jak je lze eliminovat. Musí také pochopit vazby mezi liniovým řízením a procesním řízení a poznat způsoby řešení kolií - eskalace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

Podeswa H.: UML for the IT Business Analyst, 2nd Edition. Cengage Learning PTR, 2009. ISBN: 978-1598638684.
Kanisová H.: UML srozumitelně. Computer Press 2006 ISBN80-251-1083-4
Weske, M.: Business Process Management. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012. ISBN 3642286151
Damelio, R.: The Basics of Process Mapping. Routledge, 2 edition 2011. ISBN 978-1563273766

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky
2. Procesy
3. EPC
4. UML
5. BPMN2 - úvod
6. BPMN2 - základní schemata
7. BPMN2 - rozšíření
8. BPMN2 - příkaklady řešení
9. Archimate
10 Shrnutí

eLearning