Detail předmětu

Praxe

FP-SprzKAk. rok: 2022/2023

Ověření teoretických znalostí v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu o absolvování Praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomických a technických disciplín.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží také k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za písemnou práci, obsahově vztahující se ke studovanému studijnímu programu a zamýšlenému tématu diplomové práce.

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování v podmínkách podnikatelské sféry.

Učební cíle

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v organizacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student absolvuje praxi v organizaci, kde má přiděleného zodpovědného pracovníka z organizace. Vyučující může zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor