Detail předmětu

Obchodní angličtina

FP-IoaPAk. rok: 2022/2023

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery - telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi - telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, propagaci a prodeji a prezentovat firmu, její výrobky a služby.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilý (B1). Absolvování předmětu Praktická angličtina.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad a aplikace slovní zásoby, využití multimedií, role play, práce ve skupinách, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

1.zápočet, maximální počet bodů je 40, 20 za test a 20 za poslech
2.zkouška písemná a ústní - 60 bodů, 30+30

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v průběhu semestru a na základní literatuře.

Osnovy výuky

Firma, struktura firmy,komunikace ve firmě, výrobní proces, výrobky, zboží, objednávky, prodej, propagace, fakturace, platby, bankovní produkty, rozpočet, propagace, stížnosti, výsledky, grafy, pracovní příležitosti, schůze, vyjednávání

Učební cíle

Cílem kurzu je osvojení výrazových prostředků a základních dovedností pro různé situace v zaměstnání a obchodu, zejména v souvislosti s organizací firmy, výrobou, propagací, prodejem a finančními záležitostmi, komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

V

Základní literatura

Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result Upper.Intermediate, OUP 2010 (EN)
Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result Upper.Intermediate, OUP 2010 (EN)
Brook-Hart Guy: Benchmark Advanced, BEC Edition, Amazon 2008 (EN)
Kaftan, Miroslav: Modern English in Enterprise, Leda Praha 2001 (EN)
Kaftan, Miroslav: Modern English in Enterprise, Leda Praha 2001 (EN)
Brook-Hart Guy: Benchmark Advanced, BEC Edition, Amazon 2008 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor