Detail předmětu

Metody aplikované statistiky

FP-masPAk. rok: 2022/2023

V předmětu jsou vysvětleny základní myšlenky a metody matematické statistiky, vyhodnocování a kontroly výrobního procesu pomocí metod statistické regulace a indexů způsobilosti, určování charakteristik pro provedení přejímací kontroly a pro optimální řízení zásob, základní pojmy a metody řešení maticových her.

Základní tématická náplň:

Náhodná veličina, matematická statistika, statistická regulace procesu, indexy způsobilosti, statistická přejímka, řízení zásob, maticové hry.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z matematické statistiky, naučí se vyhodnocovat a kontrolovat výrobní proces pomocí metod statistické regulace a indexů způsobilosti, naučí se určovat charakteristiky pro provedení přejímací kontroly a pro optimální řízení zásob, naučí se analyzovat konfliktní rozhodovací situace.

Prerekvizity

Pro úspěšné zvládnutí jsou požadovány základní znalosti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Zápočet (max. 40 bodů) je udělen na základě:
- vypracování výpočtových úloh a teoretických otázek.

Zkouška (max. 60 bodů) je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.

Známku, odpovídající součtu (max. 100 bodů), která sestává:
- z dosažených bodů z kontrolních testů, teoretických otázek a výpočtových úloh,
- z výsledků řešených příkladů,
- z kvality odpovědí na teoretické otázky.

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Zápočet (max. 40 bodů) je udělen na základě:
- vypracování výpočtových úloh a teoretických otázek.

Zkouška (max. 60 bodů) je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.

Známku, odpovídající součtu (max. 100 bodů), která sestává:
- z dosažených bodů z teoretických otázek a výpočtových úloh,
- z výsledků řešených příkladů,
- z kvality odpovědí na teoretické otázky.

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:

- Náhodná veličina

- Zpracování datových souborů

- Parametrické testy hypotéz

- Neparametrické testy hypotéz

- Statistická regulace

- Indexy způsobilosti

- Statistická přejímka

- Řízení zásob

- Maticové hry

Témata cvičení jsou shodné s tématy přednášek.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s náhodnými veličinami, zpracovat a vyhodnotit statistický materiál, umět použít metody pro statistickou regulaci procesu, určit a vyhodnotit indexy způsobilosti, umět stanovit parametry statistické přejímky, charakteristiky pro řízení zásob a analyzovat konfliktní rozhodovací situace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Základní literatura

KROPÁČ, J. a K. DOUBRAVSKÝ. Statistika C. 3. roz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. 150 s. ISBN 978-80-7623-035-4. (CS)
CSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy. Praha: Český normalizační institut, 1994. (CS)

Doporučená literatura

KROPÁČ, J. Statistika A. 4. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská, 2011. ISBN 978-80-214-4226-9. (CS)
KROPÁČ, J. Statistika B. 2. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská, 2009. ISBN 978-80-214-3295-6. (CS)
KUPKA, K. Statistické řízení jakosti. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 1997. ISBN 80-238-1818-X. (CS)
MONTGOMERY, D.C. Introduction to Statistical Quality Control. 6 ed. John Wiley & Sons, 2005. ISBN 978-0-470-16992-6. (EN)
TOŠENOVSKÝ, J. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. 1.vyd. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-040-X. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V kurzu jsou vysvětleny základní myšlenky a metody matematické statistiky, vyhodnocování a kontroly výrobního procesu pomocí metod statistické regulace a indexů způsobilosti, určování charakteristik pro provedení přejímací kontroly a pro optimální řízení zásob, základní pojmy a metody řešení maticových her.

Základní tématická náplň:

Náhodná veličina,
matematická statistika,
statistická regulace procesu,
indexy způsobilosti,
statistická přejímka,
řízení zásob,
maticové hry.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Témata cvičení jsou shodná s tématy přednášek.

Základní tématická náplň:

Náhodná veličina,
matematická statistika,
statistická regulace procesu,
indexy způsobilosti,
statistická přejímka,
řízení zásob.

eLearning