Detail předmětu

Management průmyslových řešení

FP-ImprPAk. rok: 2022/2023

Předmět „Management průmyslových řešení“ (ImprPA) navazuje na předměty „Management informační bezpečnosti“ (ImibePA) a předmět „Management oborových řešení“ (ImorPA). Nejvyšší stupeň znalostí managementu bezpečnosti IS vychází z technologické bezpečnosti potřebné k úspěšnému pochopení problematiky, posouzení a návrhu bezpečné infrastruktury. Studenti budou seznámeni se základními pravidly, doporučeními a normami platnými pro tuto problematiku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se základními pravidly, doporučeními a normami platnými pro tuto problematiku.

Prerekvizity

Znalost problematiky managementu bezpečnosti IS (ImibePA) a specifik oborových managementů bezpečnosti IS (ImorPA). Absolvování předmětu Management informační bezpečnosti a navazujícího předmětu Oborové managementy bezpečnosti IS.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Osnovy výuky

1. Informační bezpečnost v průmyslovém prostředí (ICS).
2. Řízení bezpečnosti ICS.
3. Bezpečnostní problematika průmyslového Ethernetu.
4. Řízení a správa průmyslové infrastruktury.
5. Problematika systémů SCADA.
6. Řízení bezpečnosti systémů SCADA.
7. Bezpečnost datových center (DC).
8. Bezpečnostní certifikace datových center.
9. Bezpečnost virtualizace.
10. Řízení bezpečnosti cloud computingu.
11. Řízení bezpečnosti bezdrátových řešení.
12. Doporučené bezpečnostní techniky v průmyslu (AFW).
13. Sítě s maximální dostupností (MCN).

Učební cíle

Nabídnout studentům shrnutí bezpečnostních mechanizmů, postupů a praktik k doplnění komplexní znalosti při realizaci bezpečné infrastruktury v průmyslových oborech činnosti organizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Základní literatura

ONDRÁK, Viktor, Petr SEDLÁK a Vladimír MAZÁLEK. Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-872-4.
JORDÁN Vilém a Viktor Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-214-5241-1.

Doporučená literatura

ANSI/BICSI 002 - Data Center Design and Implementation Best Practices. BICSI, 2014.
Communication network dependencies for ICS/SCADA Systems. ENISA, 2016. ISBN 978-92-9204-192-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Nabídnout studentům shrnutí bezpečnostních mechanizmů, postupů a praktik k doplnění komplexní znalosti při realizaci bezpečné infrastruktury v průmyslových oborech činnosti organizace.
Prohloubení oborových znalostí o kritické průmyslové aplikace a postupy při její realizaci.

1. Informační bezpečnost v průmyslovém prostředí (ICS).
2. Bezpečnostní problematika průmyslového Ethernetu.
3. Řízení a správa průmyslové infrastruktury.
4. Řízení bezpečnosti systémů SCADA.
5. Problematiky bezpečnosti datových center.
6. Informační a kybernetická bezpečnost ve virtualizovaném prostředí.
7. Informační a kybernetická bezpečnost v cloudových řešeních.
8. Informační a kybernetická bezpečnost v bezdrátových řešeních.
9. Bezpečnostní zónové řešení v průmyslu (AFW).
10. Sítě s maximální dostupností (MCN).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor