Detail předmětu

Management

FP-BMAEAk. rok: 2022/2023

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Prerekvizity

Zájem o obor, schopnost učit se .

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

V rámci předmětu Management je využíván průběžný bodový systém hodnocení závěrečnou klasifikací předmětu dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu:
Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška

Osnovy výuky

Co je to management – definice
Historie managementu
Plánování
Organizování
Motivování
Leadership
Kontrolování - řízení
Řízení inovací
Rozhodování
Best practices

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků týmového semestrálního projektu a jeho prezentace. Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávají body do hodnocení.

Základní literatura

RAŠTICOVÁ, M.; KHATEB, F.; KORÁB, V. Management Theories and Practical Application. Brno: Akademické Nakladatelství CERM Brno, 2010. s. 1-179. ISBN: 978-80-214-4193- 4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Co je to management – definice
Historie managementu
CSR - odpovědný přístup k managementu
Plánování
Organizování
Motivování
Leadership
Kontrolování - řízení
Řízení inovací
Rozhodování

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning