Detail předmětu

International Project Management

FP-IBipmPAk. rok: 2022/2023

Studenti budou seznámeni s principy a metodami používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Řízení projektů, vedení týmů, řízení vztahů se zainteresovanými stranami a soft skills potřebné pro projekty. Po absolvování předmětu budou studenti schopni řídit projekty v neustále měnícím se prostředí a budou připraveni na požadavky praxe v 21. století.

Prerekvizity

Znalosti z managementu, strategického managementu, risk managementu a mezinárodního obchodu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení a týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování semestrální práce dle zadání vyučující na první přednášce. 
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně a studentům budou položeny otevřené otázky, které bude zaměřeny na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování semestrální práce dle zadání vyučující na první přednášce.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně a studentům budou položeny otevřené otázky, které bude zaměřeny na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na projektový management, který vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project Management Association) a ze současných trendů v oblasti projektového managementu. Studenti budou seznámeni s principy a metodami používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to Project Management (definition of project management, successful project management, benefits of project management).
2. International standards and methodologies of project management (IPMA, PMI, PRINCE2) and their comparison.
3. Definition of basic term from project management (project, definition based on five attributes of te project, the difference between the project and routine).
4. The elements of the project strategy, life cycle of the projects (pre-project, project and post-project stages).
5. Project manager for 21. Century.
6. Managing projects in international environment, managing virtual teams and managing start up projects.
7. Teamwork in the project (basic characteristics of the project team, the team project roles in life stages of the project team).
8. Specification of project objectives, feasibility and opportunity studies.
9. Criteria for project success (soft and hard project criteria), stakeholders (primary and secondary stakeholders, stakeholder management).
10. Project stage (project initiation, project planning).
11. Project stage (implementation and completion of the project).
12. After project stage (project evaluation, evaluation of the benefits of the project).
13. Agile approach to the projects.

Učební cíle

Studenti po absolvování předmětu získají znalosti ohledně řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů bude kontrolovaná na výuce.

Základní literatura

BERKUN, S. Making Things Happen: Mastering Project Management. Published by O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-05-9651-771-7.
SMOLÍKOVÁ. L. International Project management - Study text for full-time form of study. 2019. Brno
IPMA “Individual Competence Baseline” Version 4.0. International Project Management Association. 2015. ISBN (pdf): 978-94-92338-01-3.

Doporučená literatura

LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. Killington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2014. ISBN 978-0-08-098324-0.
SCHWALBE, K. An Introduction to Project Management. 2015. ISBN 978-15-0521-209-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je zaměřen na projektový management, který vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project Management Association) a ze současných trendů v oblasti projektového managementu.
1. Úvod do projektového managementu (definice projektového managementu, úspěšný projekt, výhody projektového managementu).
2. Mezinárodní standardy projektového managementu a jejich srovnání(IPMA, PMI, PRINCE2).
3. Definování základní pojmů projektového managementu (projekt, definice na základě 5 atributů, trojimperativ projektu, rozdíl mezi projektem a rutinou).
4. Elementy projektové strategie, životní fáze projektu
5. Projektový manažer 21.století.
6. Řízení projektů v mezinárodním prostředí, řízení virtuálních týmů, řízení start up projektů.
7. Týmová práce v projektu (základní definice projektového týmu, role a životní cyklus).
8. Nastavení cíle projektu, studie proveditelnosti a studie příležitostí.
9. Kritéria úspěchu projektu, zainteresované strany projektu.
10. Projektová fáze (zahájení, plánování).
11. Projektová fáze (realizace, ukončení).
12. Poprojektová fáze (zhodnocení projektu a benefitů projektu).
13. Agilní řízení projektů.


Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor