Detail předmětu

International Economics

FP-iePAk. rok: 2022/2023

Předmět Mezinárodní ekonomie navazuje na předměty Makroekonomie I a Makroekonomie II. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy. Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje .

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky vlády.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti makroekonomie a mikroekonomie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu a diskuse o klíčových tématech daného předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě výsledků kombinované zkoušky (70% váha na celkovém hodnocení) a splnění zadání pro zpracování seminární práce (30% váha na celkovém hodnocení).

Osnovy výuky

Cílem předmětu „International Economics“ je rozšířit znalosti studentů získané v základním kurzu makroekonomie o pokročilé teorie mezinárodního obchodu a seznámit je s nástroji mezinárodní obchodní politiky, teoriemi vnější ekonomické rovnováhy a měnového kurzu a s rolí institucí při regulování mezinárodních ekonomických vztahů. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje.
Topics lectures are as follows:
1. International Trade Theories – Classical Country-Based Trade Theories
2. Modern Firm-Based Theories.
3. International Mobility of Production Factors.
4. International Investment Theories.
5. Trade Policy: Main issues. Benefits of International Trade.
6. Trade Policy: Main Instruments and their Effects.
7. Arguments for Restricting International Trade.
8. International Flows of Goods and Capital. National Income Accounting and the Balance of Payments.
9. Prices for International Transactions: Real and Nominal Exchange Rates. Theory of Exchange-Rate Determination based on Purchasing-Power Parity.
10. Optimum Currency Areas and the European Experience
11. Equilibrium in the Open Economy: Money, Interest Rates, and Exchange Rates.
12. Fiscal and Monetary Policy in an Open Economy.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

Krugman, P. R., Obstfeld, M. International Economics. Berkeley: University of California, 2003. 754 s. ISBN 0-321-11639-9. (EN)
Mankiw, N. G. (2015). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, ISBN 978-1-285-16591-2. (EN)
Griffin, W. R., Pustay, M. W. (2015). International Business. Pearson. ISBN 978-1-292-01821-8. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
Klasická politická ekonomie a mezinárodní obchod.
Teorie mezinárodních investic.
Determinanty mezinárodního obchodu. Cla a kvóty. Přínosy mezinárodního obchodu. Argumenty pro liberalismus vs. protekcionismus.
Mezinárodní pohyby zboží a kapitálu. Účty platební balance.
Nominální a reálný směnný kurz.
Teorie směnného kurzu založená na paritě kupní síly.
Nabídka a poptávka na trhu zapůjčitelných fondů a měnový trh.
Rovnováha v otevřené ekonomice.
Struktura měnového trhu.
Teorie optimální měnové oblasti.
Formulace vnější obchodní politiky.
Teorie mezinárodní ekonomické integrace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Determinanty mezinárodního obchodu. Cla a kvóty.
Argumenty pro liberalismus vs. protekcionismus.
Účty platební balance.
Nominální a reálný směnný kurz.
Nabídka a poptávka na trhu zapůjčitelných fondů a měnový trh.
Rovnováha v otevřené ekonomice.
Teorie optimální měnové oblasti.