Detail předmětu

Inovace v podniku

FP-ipKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na pojetí inovačního procesu a místo inovací v podnikatelské strategii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu v daném podniku,.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                                 b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška může mít buď:                                                                a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti
- Hodnotový management

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu s důrazem na vytvoření vhodných inovačních podmínek a použití nejvhodnějších inovačních strategií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

BARTES, F. Inovace v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. 125 s. ISBN: 978-80-214-3634-3. (CS)
VALENTA,F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001. (CS)

Doporučená literatura

DRUCKER, P.F. Inovace a podnikavost. Praha: Management Press, 1992. ISBN 80 – 85603 – 29 – 2. (CS)
PITRA, Z. Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada, 1998. ISBN 80 – 7169 – 623 – 4. (CS)
VLČEK,R. Hodnota pro zákazníka. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80 – 7261 – 068 – 6. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti
- Hodnotový management.

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tematická náplň konzultací je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti
- Hodnotový management.

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).