Detail předmětu

Fundamentals of International Financial Reporting Standards

FP-UfifPAk. rok: 2022/2023

The purpose of the subject is to acquaint students with fundamental trends of accountancy harmonization in the world and International Financial Reporting Standards. The intent is also to introduce International Financial Reporting Standards. Further more the subject is intended to be descriptive in matter of recognize and measure of the Financial Statement issue in unity with Standards. At the end of this course, the students should be able to: - characterize the general methods of harmonization in accounting, - use regulations of recognition and measurement of the elements in financial statements according to the International Financial Reporting Standards. - apply these Standards

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními trendy harmonizace světového účetnictví a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Obsahem je vysvětlení klíčových elementů těchto mezinárodních účetních standardů, dále je popsáno uznání a oceňování jednotlivých prvků účetních výkazů. V závěru tohoto kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat základní postupy harmonizace vykazování a používat určené metody pro uznávání a oceňování dílčích prvků výkazů podle IFRS.

1. Status a použití IAS/IFRS ve světě, jejich vznik a struktura, základní koncepční rámec.
2. Zobrazení finančních výkazů, vykázání zisku (IAS 1, IFRS 15)
3. Účetnictví dlouhodobých aktiv (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IAS 36)
4. Leasingové smlouvy podle IFRS 16
5. Zásoby (IAS 2 Inventories) a finanční nástroje (IFRS 32, IFRS 9 a IFRS 7)
6. Vykazování závazků ( IAS 37, Provisions, contingent liabilities)
7. Vlastní kapitál podle IAS/IFRS
8. Aplikace IFRS 13 Fair Value Measurement
9. Konsolidované účetní výkazy podle IFRS 10
10. Základní rozdíly mezi US GAAP and IFRS

Učební cíle

Cílem tohototo předmětu je seznámit studenty se základními trendy harmonizace světového účetnictví a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Obsahem je seznámení s klíčovými elementy těchto mezinárodních účetních standardů, dále je popsáno uznání a oceňování jednotlivých prvků účetních výkazů. V závěru tohoto kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat základní postupy harmonizace vykazování a používat určené metody pro uznávání a oceňování dílčích prvků výkazů podle IFRS.

Základní literatura

Understanding IFRS Fundamentals: International Financial Reporting Standards. Wiley, 2010. 1st e., 416 p. ISBN 9780470399149
PACTER, P. Pocket Guide to IFRS® Standards: the global financial reporting language. Dostupné z: http://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/documents/pocket-guide-2017.pdf
Da Paixão Duarte, A. M., Saur-Amaral. IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review. Journal of Business & Economic Policy. 2015. Dostupné z: http://jbepnet.com/journals/Vol_2_No_2_June_2015/10.pdf

Doporučená literatura

Nobes, Ch. W. and Ch. Stadler. The qualitative characteristics of financial information, and managers' accounting decisions : evidence from IFRS policy changes. 2015. Accounting and business research : a research quarterly publ. by the Inst. of Chartered Accountants in England and Wales. - Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, ISSN 0001-4788, ZDB-ID 831128. - Vol. 45.2015, 5, p. 572-601
Brouwer, A., M. Hoogendoorn, and E. Naarding. Will the changes proposed to the conceptual framework’s definitions and recognition criteria provide a better basis for IASB standard setting? . Accounting and Business Research 45(5): 2015. 547–571 pp.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor