Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 3

FP-BEPR3EAk. rok: 2022/2023

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 3 se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné ve fázi růstu, rozvoje a stabilizace podniku. Klíčovým výstupem je realizace dílčích podnikatelských projektů, ve kterých budou studenti rozvíjet znalosti a dovednosti spojené s řízením podnikatelské činnosti. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 3 jsou následující: studenti budou přirozeně rozvíjet své komunikační a vůdcovské dovednosti. Studenti budou přirozeně rozvíjet své komunikační a vůdcovské dovednosti. Studenti budou posilovat získané znalosti a dovednosti v oblasti digitálního marketingu, využití sociálních médií a využití informačních technologií systémů v malém podniku. Studenti rozvinou své kompetence v oblasti obchodních aktivit podniku. Studenti získají praxi v oblasti vyhodnocování úspěšnosti podnikatelských aktivit.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje celkové plnění týmového a individuálního studijního plánu a zejména pak hodnocení aktivit v jednotlivých podnikatelských projektech a zapojení do rozvoje podniku (60%), zapojení do workshopů (40%) .
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Osnovy výuky

Week 1 to 4
Workshop: digital marketing in the small company
Workshop: social media in the small company
Revision of individual and team plans of the practice
Revision of plan of company development
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 5 to 8
Workshop: development of business activity and support to sale of the small company
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 9 to 12
Workshop: innovations in the small company
Workshop: management in the small company
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 13
Elaboration of final report
Innovation of business model
Defence of business projects and report on their course
Plan of future development of company activities

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.

Doporučená literatura

KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KANDER, D. All In Startup: Launching a New Idea When Everything Is on the Line. 1st ed. Wiley, 2014. 304 p. ISBN 1118857666.
WÖRDEMANN, W., BUCHHOLZ, A. and N. WILEY. The Impossible Advantage: Winning the Competitive Game by Changing the Rules. 1st ed. Wiley, 2009. 220 p. ISBN 0470717122.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning