Detail předmětu

Dissertation

FP-IBdisPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně. Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

30

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou kompetentní vymezit reálný problém, zpracovat a řešit ho dle nejnovějších teoretických znalostí. Vyvodit relevantní závěry, opatření a doporučení pro management, včetně ekonomického zhodnocení.

Prerekvizity

International Business Research Methods and Team Consultancy Project - povinná prerekvizita

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Osobní konzultace s vedoucím diplomové rpáce.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě vypracování závěrečné práce dle pokynů vedoucího práce.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně.
Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Učební cíle

Vypracování závěrečné práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání jednotlivých kapitol práce.

Základní literatura

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně.
Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.