Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-SdisPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je zpracování návrhů řešení diplomové práce na vybrané téma dle stanovených cílů, obsahu, metod a postupu řešení. Současně určení podmínek realizace a ekonomických i mimoekonomických řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s
vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení
použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a
nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu Semestrální projekt. Výběr řešení problematiky diplomové práce a vedoucího diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen po konzultaci s vedoucím práce na základě předloženého zpracování jednotlivých požadovaných částí a dalších podkladů pro konečnou verzi závěrečné práce.
Předmět je hodnocen zápočtem.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s
vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení
použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a
nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Učební cíle

Předmět je zaměřen na vypracování diplomové práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.Určí také podmínky realizace a nastíní ekonomické a mimoekomnomické přínosy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části diplomové práce: Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice. Analýza současného stavu. Návrh řešení a případných opatření je konzultováno s vedoucím práce po celý letní semestr ročníku.

Základní literatura

ISO norma 690
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor