Detail předmětu

Digital Marketing and Social Media

FP-BDMSEAk. rok: 2022/2023

V rámci kurzu bude kladen důraz na praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu a aplikace sociálních sítí v souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh a zároveň na aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti subjektu v rámci SME podnikání.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických přístupů pro aplikaci digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely podnikání. Studenti budou schopni v podnikání použít relevantní nástroje digitálního marketingu a optimalizovat taktiky a strategie s využitím potřebných programů s ohledem na efektivní alokaci potřebných avšak omezených zdrojů.

Prerekvizity

Vstupními předpoklady pro kurz Digital Marketing and Social Media jsou středně pokročilé znalosti marketingových pojmů a principů na úrovni vysokoškolského vzdělání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie a nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).
Zápočet bude udělen na základě zpracování projektu a prezentace zaměřené na:
- Optimalizaci nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí v souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh
- Aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.

Zkouška bude zaměřena na osvojení si znalostí a dovedností probrané problematiky v rámci kurzu. Hodnocen bude především systémově-inženýrský přístup v kombinaci s kreativním řešením zadaného příkladu z praxe.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška
V případě ERASMUS výjezdu uznání podobného předmětu

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška

Osnovy výuky

1. Definice a obsahový rámec digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely podnikání; využití digitálního marketingu pro účely marketingového výzkumu (získávání relevantních informací)
2. Založení a rozvoj SME podnikání založeného na optimalizaci nabídky produktů a souvisejících služeb na webových stránkách
3. Využití globálních on-line distribučních kanálů pro prodej produktů - Amazon apod.
4. Možnosti elektronického placení přes platební brány – praktická ukázka platebníh systému GoPay
5. Search Engine Marketing - metodika vytváření, upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek pro zvýšení jejich viditelnosti a vhodné automatizované zpracování v internetových vyhledávačích
6. On-line Keyword Advertising v programu Google Adwords- oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy vyhledává zvolená slova či fráze; použití metrik cost through rate - CTR (efektivní míra kliknutí na reklamu), cost per click CPC (cena za kliknutí na reklamu), pay per click PPC (platba za kliknutí na reklamu) a další; e-mail marketing
7-8. Akvizice nových zákazníků, konverze, maximalizace vracejících se zákazníků, identifikace klíčových charakteristik o zákaznících a využití těchto dat k vytvoření optimálnějších marketingových taktik v prostředí programu Google Analytics a Google Trends
9. Digitální marketing cílený na mobilní zařízení; SMS a MMS marketing; In-game mobilní marketing; Based Location Marketing (marketing založený na zjištění místa, kde se zákazník nachází), Quick Respond (QR) kódy; Aplikace Ad-meter
10. Marketing sociálních sítí - obecné uvedení do problematiky;
nejrozšířenější sociální sítě a jejich aplikace v marketingu - Youtube, Facebook, Google +, Pinterest, SecondLife a další
11. Sociální sítě zaměřené na mobilní zařízení - Instagram
12.Tvorba strategie budování značky v prostředí sociálních sítí a digitálního marketingu
13. Identifikace a použití nejefektivnějších nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí s ohledem na využití omezených zdrojů v SME podnikání

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu a aplikace sociálních sítí v souvislosti s propagací a prodejem produktů v rámci SME podnikání. Dalším cílem je naučit studenty aplikovat systémově-analytické metody vedoucí k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s důrazem na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci kurzu budou představeny nástroje a aplikace digitálního marketingu a sociálních sítí v souvislosti se SME podnikáním. Dále budou cvičení zaměřena na týmové projekty, jejichž hlavním cílem bude použití a optimalizace nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí v rámci případové studie. Dále bude kladen důraz na osvojení si systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a na postupy uvedení těchto inovovaných výrobků a služeb na trh.

Přednášky:
Účast na přednášce není povinná.

Cvičení
Účast na cvičeních je povinná. Je však možné mít 3 neomluvené neúčasti. Při další absenci na cvičeních je potřeba vložit elektronickou omluvenku do systému.


Část kurzu bude věnována konzultaci projektů a část budou mít studenti na samostatnou týmovou práci na projektech. Za projekty bude možné získat max 60 bodů v rámci hodnocení.

Zbývajících 40 bodů mohou získat studenti v rámci odborné diskuze na témata, jež byla během kurzu probrána. 

Základní literatura

POYNTER, Ray. The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers. John Wiley & Sons, 2010. (EN)
KAUFMAN, Ira; HORTON, Chris. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge, 2014. (EN)

Doporučená literatura

FLORES, Laurent. How to measure digital marketing: metrics for assessing impact and designing success. Palgrave Macmillan, 2013. (EN)
RICHARDS, Michael. Social Media:Dominating Strategies for Social Media Marketing with Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn and Instagram. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. ISBN 978-1507764862. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice a obsahový rámec digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely podnikání; využití digitálního marketingu pro účely marketingového výzkumu (získávání relevantních informací)
2. Založení a rozvoj SME podnikání založeného na optimalizaci nabídky produktů a souvisejících služeb na webových stránkách (Web-Based Entrepreneurship); založení vlastního e-shopu s využití kreativního myšlení v prostředí digitálním marketingu
3. Využití globálních on-line distribučních kanálů pro prodej produktů - Amazon apod.
4. Možnosti elektronického placení přes platební brány – praktická ukázka platebníh systému PayPal a GoPay
5. Search Engine Marketing - metodika vytváření, upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek pro zvýšení jejich viditelnosti a vhodné automatizované zpracování v internetových vyhledávačích
6. On-line Keyword Advertising v programu Google Adwords- oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy vyhledává zvolená slova či fráze; použití metrik cost through rate - CTR (efektivní míra kliknutí na reklamu), cost per click CPC (cena za kliknutí na reklamu), pay per click PPC (platba za kliknutí na reklamu) a další; e-mail marketing
7. Akvizice nových zákazníků, konverze, maximalizace vracejících se zákazníků, identifikace klíčových charakteristik o zákaznících a využití těchto dat k vytvoření optimálnějších marketingových taktik v prostředí programu Google Analytics a Google Trends
8. Generování zisku z umístění reklamy na vlastních webových stránkách - program Google AdSence
9. Digitální marketing cílený na mobilní zařízení; SMS a MMS marketing; In-game mobilní marketing; Based Location Marketing (marketing založený na zjištění místa, kde se zákazník nachází), Quick Respond (QR) kódy; Aplikace Ad-meter
10. Marketing sociálních sítí - obecné uvedení do problematiky;
nejrozšířenější sociální sítě a jejich aplikace v marketingu - Youtube, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, SecondLife a další
11. Sociální sítě zaměřené na mobilní zařízení - Instagram, Foursquare a Path
12.Tvorba strategie budování značky v prostředí sociálních sítí a digitálního marketingu
13. Identifikace a použití nejefektivnějších nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí s ohledem na využití omezených zdrojů v SME podnikání
Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka konkrétního využití digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely marketingového výzkumu v praxi
2. Ukázka procesu využití kreativního myšlení v procesu založení a rozvoje vlastního e-shopu a rozvoje podnikání založeného na optimalizaci nabídky produktů a souvisejících služeb na webových stránkách
3. Ukázka konkrétního využití globálních on-line distribučních kanálů pro prodej produktů - Amazon v praxi
4. Možnosti elektronického placení přes platební brány – praktická ukázka platebníh systému PayPal a GoPay
5. Ukázka konkrétního využití Search Engine Marketingu - upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek pro zvýšení jejich viditelnosti a vhodné automatizované zpracování v internetových vyhledávačích
6. Ukázka konkrétního využití On-line Keyword Advertising v programu Google Adwords; oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy vyhledává zvolená slova či fráze; použití metrik cost through rate - CTR (míra prokliku), cost per click CPC (cena za zobrazení), pay per click PPC (platba za zobrazení) a další; e-mail marketing
7-8. Ukázka konkrétního využití programu Google Analytics a Google Trends v praxi - akvizice nových zákazníků, konverze, maximalizace vracejících se zákazníků, identifikace klíčových charakteristik o zákaznících a využití těchto dat k vytvoření optimálnějších marketingových taktik
9.Ukázka konkrétního využití digitálního marketingu cíleného na mobilní zařízení; SMS a MMS marketing; In-game mobilní marketing; Based Location Marketing (marketing založený na zjištění místa, kde se zákazník nachází), Quick Respond (QR) kódy; Aplikace Ad-meter
10. Ukázka využití efektivních nástrojů sociálních sítí - Youtube, Facebook, Google+, Pinterest, SecondLife
11. Ukázka využití efektivních nástrojů sociálních sítí zaměřených na mobilní zařízení - Instagram
12.Ukázka využití efektivních nástrojů pro budování značky v prostředí sociálních sítí a digitálního marketingu
13. Konkrétní řešení příkladu (case study) - identifikace a použití nejefektivnějších nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí s ohledem na využití omezených zdrojů k podnikání

eLearning