Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 1

FP-AJ1BKAk. rok: 2022/2023

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti.
Komunikuje v situacích spojených s cestováním a kulturou.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osobních kvalit a duševních procesů.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zkouška (prostřednictvím Moodle): závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Uznání předmětu na základě mezinárodního certifikátu:

Místo předmětu Anglický jazyk B2 je studentům možné uznat mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkoušky lze uznat do pěti let od jejich konání. Jiné zkoušky uznat nelze.

Uznání předmětu na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě:

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět, který svojí náplní odpovídá obsahu a úrovni předmětu Anglický jazyk B2 a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Anglický jazyk B2.

 

Osnovy výuky

Modální slovesa povinnosti
Přítomné časy, příslovce
Části lidského těla, slovesa vidění, tvorba slov
Budoucí časy, výrazy bound to a likely to
Frázová slovesa s bring, slova s několika významy
Kolokace s have a take
Minulé časy
Frázová slovesa z oblasti cestování
Často zaměňovaná slova, extrémní přídavná jména
Gerundia a infinitivy
Kolokace
Vyjádření osobních kvalit

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence studentů v kurzu není systematicky kontrolována.

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: workbook pack with key. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451284-8. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: with answer key. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6. (EN)
VINCE, Michael. Language practice for First: English grammar and vocabulary: with key. Fifth edition. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46375-2. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor