Detail předmětu

Pokročilé směrování v páteřních sítích (ENARSI)

FIT-CE2Ak. rok: 2022/2023

CCNP Enterprise: Advanced Routing (CCNP ENARSI v8) poskytuje studentům podrobné znalosti v implementaci a řešení potíží s pokročilými směrovacími technologiemi a službami, včetně služeb VPN L3, zabezpečení infrastruktury a infrastrukturních služeb používaných v podnikových sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni implementovat EIGRP k optimalizaci výkonu sítě v sítích IPv4 i IPv6, řešit problémy s implementací  OSPFv2 a OSPFv3 pro více oblastí, nastavit pokročilé funkce směrování BGP pro optimalizaci výkonu sítě, nakonfigurovat  podmíněné předávání a přerozdělování trasy v podnikové síti s více protokoly, zabezpečit přístup pomocí pokročilých technologií tunelování a řešit další úkoly správy sítě.

Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • Implementovat DHCP pro provoz ve více sítích LAN.
 • Implementovat EIGRP pro IPv4 v malé a střední podnikové síti. Vysvětlit, jak pokročilé funkce EIGRP ovlivňují výkon sítě.
 • Odstranit běžné problémy s konfigurací EIGRP a EIGRPv6.
 • Vysvětlit funkci OSPF. Implementovat OSPF nad IPv4 pro více oblastí. Umět řešit potíže s připojením v OSPFv2.
 • Implementovat OSPFv3 pro více oblastí, odstranit problémy s konfigurací.
 • Nakonfigurovat BGP včetně pokročilých funkcí. Vysvětlit procesy používané protokolem BGP pro výběr cesty. Diagnostika BGP.
 • Vytvářet tzv. route-mapy a podmíněné směrování. Nakonfigurovat redistribuci mezi směrovacími protokoly. Odstranit problémy s redistribucemi nad IPv4 a IPv6.
 • Vysvětlit dopady VFR a MPLS na rozhodování o směrování. Implementovat tunely DMVPN. Nakonfigurovat IPsec DMVPN s předsdíleným ověřováním.
 • Umět spravovat filtry ACL a prefix-listy.
 • Nastavit zabezpečení sítě a správu zařízení s využitím nástrojů pro dohled.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je jedno z následujícího:
 • úspěšné ukončení kurzu CCNA kurzů I1C a I2C na FIT VUT;
 • zdárné absolvování CCNA kurzů na jiné akademie;
 • složení certifikační zkoušky 200-301 CCNA;
 • pozitivní vztah k sítím a ochota doučit se související problematiku vlastními silami.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 30 bodů).
 • Challenge lab (30 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty metody pro pokročilou konfiguraci směrovačů a službů podnikových sítí (enterprise LAN) a rozsáhlých sítí (WAN) za použití pokročilých směrovací technik nad IPv4 a IPv6. Dále se studenti naučí optimalizovat směrovací protokoly a výkon sítě, redistribuovat cesty a využívat technologii tunelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nahrazuje individuální formou.

Doporučená literatura

CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert Guide 1st Edition by Raymond Lacoste (Author) and Brad Edgeworth (Author), 2020, ISBN-13: 978-1587145254.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor