Detail předmětu

Acquisition Systems

FEKT-MPA-SADAk. rok: 2022/2023

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

 


Literatura

LAPIDUS, R. a S. BELL. Electric Circuits and Electronic Devices. Oxford University Press, 2010. ISBN 9780198070900. (EN)
JUNG, Walter G. Op Amp applications handbook. Burlington, MA: Newnes, c2006. ISBN 0750678445. (EN)
KERIM TÜRE, CATHERINE DEHOLLAIN, et al.: Wireless Power Transfer and Data Communication for Intracranial Neural Recording Applications (Analog Circuits and Signal Processing), 2020 (EN)
WALID A. ZGALLAI: Biomedical Signal Processing with Artificial Intelligence (Developments in Biomedical Engineering and Bioelectronics), 978-0128189467 (EN)
SURESH R. DEVASAHAYAM: Signals and Systems in Biomedical Engineering: Physiological Systems Modeling and Signal Processing 3rd ed., 2019, 978-9811335303 (EN)
MAURIZIO DI PAOLO EMILIO: Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design, 2013, 978-1461442134 (EN)
SUBHAS C. MUKHOPADHYAY: Wearable Electronics Sensors: For Safe and Healthy Living (Smart Sensors, Measurement and Instrumentation), 2015, 978-3319181905 (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Elektrický signál jako zdroj napětí a proudu
2. Operační zesilovače, ideální a reálný operační zesilovač, rozdílový operační zesilovač napětí
3. Parametry zesilovačů, zpětná vazba, stabilita a korekce, zkreslení
4. Operační zesilovače pro zpracování biologických dat
5. Digitalizace analogových signálů
6. Principy modulace a multiplexace
7. Problematika ESD, galvanické oddělení signálu, optické oddělení a přenos signálu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor