Detail předmětu

Angličtina ve vědě

FEKT-DKC-ENSAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na rozšiřování znalostí z oblasti slovní zásoby a gramatiky v konkrétní vědecké oblasti, na práci s texty a prezentacemi vytvořenými samotnými studenty doktorského studijního programu v předmětu "Prezentační a publikační dovednosti". Předmět probíhá formou rozprav v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, který je zároveň odborníkem v oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Konkrétní bodové hodnocení jednotlivých kategorií se bude řídit aktuální vyhláškou garanta předmětu.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen zejména na rozšiřování znalostí z oblasti slovní zásoby a gramatiky v konkrétní vědecké oblasti, na práci s texty a prezentacemi vytvořenými samotnými studenty doktorského studijního programu v předmětu "Prezentační a publikační dovednosti". Předmět probíhá formou rozprav v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, který je zároveň odborníkem v oboru.

Obsahem předmětu je:
- práce na zdokonalování anglické prezentace - zaměření na korektnost používaných pojmů a nejvhodnějších slovních spojení,
- základy vědecké korespondence v angličtině (konferenční, publikační nebo recenzní řízení),
- diskuze nad anglickými jazykovými korekcemi publikačních výstupů.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů doktorského studijního programu z oblasti slovní zásoby a gramatiky v konkrétní vědecké oblasti a rozvinout schopnosti práce s anglicky psanými texty a prezentacemi.

Základní literatura

VLASTA REJTHAROVÁ. Letter-Writer: Příručka písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky. Academia, 2009, Indiana University. (EN)
HELENA GOGELOVÁ. Angličtina pro fyzioterapeuty, Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 802477531X, 9788024775319. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor