Detail předmětu

Průmyslové řídicí systémy

FEKT-MKC-PMSAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je sada laboratorních úloh, které seznamují studenta s programovatelnými automaty a jejich využitím praxi zejména při orientaci na elektrické regulované pohony. Student je postupně seznámen s nejzákladnějším nastavením programovatelného automatu, jsou zopakovány základní logické funkce, je probráno nastavení a zprovoznění pohonu a nakonec je vše zkombinováno dohromady. Výuka probíhá formou laboratorních cvičení a veškerý teoretický výklad je ihned prakticky demonstrován.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student dovede
- uvést do provozu programovatelný logický automat,
- orientovat se v dokumentaci výrobců průmyslových elektronických zařízení,
- navrhnout a naprogramovat požadovanou logickou funkci v závislosti na aplikaci,
- nakonfigurovat frekvenční měnič a zprovoznit elektrický pohon,
- nakonfigurovat komunikaci mezi PLC a periferním zařízením,
- vysvětlit principy senzorů polohy

Prerekvizity

Student by měl být schopen:
- používat vývojové programátorské nástroje
- vysvětlit Booleovu algbru, vysvětlit logické funkce a jejich minimalizace
- znát základní typy motorů, vysvětlit principy jejich řízení. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení s laboratoří, motivace, úloha PLC v průmyslu, základní konfigurace a jednoduchý úvodní program.
2. Opakování Booleovy algebry, kombinační a sekvenční logiky; způsoby programování v PLC, praktické ukázky a příklady.
3. Regulátory a výpočty v PLC.
4. Základní nastavení frekvenčního měniče, připojení motoru, uvedení pohonu do provozu.
5. Nastavení frekvenčního měniče, regulace momentu a rychlosti.
6. Možnosti frekvenčních měničů, připojení koncových spínačů, brzd a ovladačů.
7. Nastavení komunikace mezi PLC a dalšími zařízeními, zejména měničů.
8. Řízení měniče pomocí PLC, praktické příklady.
9. Připojení čidla polohy, řízení polohy.
10. Zpracování samostatného úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi průmyslových řídicích systémů a to především při orientaci na elektrické regulované pohony. Studenti by si měli na několika praktických příkladech vyzkoušeli konfiguraci a programování těchto systémů a získané zkušenosti poté byli schopni aplikovat v praxi. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a schopnost se orientovat v dokumentaci různých výrobců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v laboratorních cvičeních je povinná.

Základní literatura

PETRUZELLA, Frank D. Programmable logic controllers. Fifth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. ISBN 00-733-7384-2. (CS)
ŠMEJKAL, Ladislav a Marie MARTINÁSKOVÁ. PLC a automatizace 1. Praha: BEN - technická literatura, 1999. ISBN 80-860-5658-9. (CS)
ŠMEJKAL, Ladislav. PLC a automatizace 2. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-730-0087-3. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor