Detail předmětu

Semestrální práce 2

FEKT-MKC-M2SAk. rok: 2022/2023

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovaný semestrální projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odevzdaného projektu po jeho obhajobě

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu. Osnova práce je součástí zadání projektu

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování technického projektu vybraného z nabídky oborových ústavů UEEN a UVEE

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dle pokynů vedoucího projektu
In accordance with supervisor of the project

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vypracování samostatného projektu