Detail předmětu

Zvukový software

FEKT-BPC-ZSWAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na ovládnutí práce s různým software pro editaci, produkci a mastering zvukových nahrávek. Výuka předmětu probíhá formou počítačových cvičení a získané dovednosti jsou ověřovány pomocí dvou samostatných projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro editaci zvuku
- provádět mastering v běžných software pro editaci zvuku
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro zvukovou produkci
- využívat integrovaný mixážní pult a zvukové rozhraní v běžných software pro zvukovou produkci
- nahrávat a editovat MIDI data v běžných software pro zvukovou produkci
- aplikovat běžné efekty a efekty v reálném čase v běžných software pro zvukovou produkci a pro editaci zvuku
- využívat automatizaci a dálkové řízení parametrů a funkcí v běžných software pro zvukovou produkci
- ovládat počítačem podporovanou zvukovou produkci
- provádět editaci zvukové složky multimediálních dat různých formátů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti struktury mixážních pultů, principů nedestruktivní editace zvukových souborů, principů harddisk recordingu, formátů zvukovvých souborů a základní znalosti protokolu MIDI a počítačové notografie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Počítačová cvičení jsou zaměřena ma praktické ovládnutí látky za aktivní účasti studentů. Účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za odevzdání dvou samostatných prací ve zvukovém editačním a produkčním software. Minimální rozsah vypracování jednotlivých samostatných prací stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

 1. Zvukový produkční software Cubase - struktura projektu, záznam a editace zvukových souborů
 2. Zvukový produkční software Cubase - struktura integrovaného mixážního pultu, plug-in moduly, externí zařízení
 3. Zvukový produkční software Cubase - integrace MIDI stop v projektu, záznam a editace MIDI dat, import a editace MIDI souboru, MIDI editory
 4. Zvukový produkční software Cubase - automatizace parametrů a funkcí, záznam a editace automatizace, mixáž, mastering, dálkové ovládání
 5. Samostatný projekt
 6. Zvukový produkční software StudioOne - struktura projektu a integrovaného mixážního pultu, rozdíly oproti jiným DAW
 7. Zvukový produkční software Pro Tools - struktura projektu a integrovaného mixážního pultu, DAE, rozdíly oproti jiným DAW
 8. Zvukový produkční software ProTools - integrace MIDI stop, editace zvukových a MIDI stop, automatizace parametrů a funkcí
 9. Zvukový produkční software Ableton
 10. Zvukový editační software Wavelab - záznam a editace zvukových souborů
 11. Zvukový editační software Wavelab - mastering a vícestopá editace zvukových souborů
 12. Notační software Sibelius, využití zvukové banky a mixu, kooperace s DAW (audio/MIDI, Re-Wire)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty formou počítačových cvičení s prací s nejvíce používaným software pro editaci, produkci mastering zvukových nahrávek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna počítačová cvičení v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Forró, D.: Počítače a hudba,Grada, Praha 1994. ISBN: 80-85623-57-9 (CS)
JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0843-0 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning