Detail předmětu

Projektování datových sítí

FEKT-BPC-PDSAk. rok: 2022/2023

Rozdělení počítačových sítí, Základy LAN sítí, Ethernet, Wi-fi, ARCNet, Token Ring, Token, Bus, AnyLAN, FDDI, ATM. Topologie počítačových sítí a přístupové metody. Aktivní prostředky sítí: Rozbočovač (HUB), Přepínač (switch), Směrovač (router). Přenosové cesty. Projektová dokumentace při návrhu datových sítí. Strukturované kabelové systémy. Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student mít přehled o typech a topologii sítí, o přenosových cestách typu koaxiálních kabelů, optických vláknech, strukturované kabeláži. Bude schopen vytvořit projektovou dokumentací při návrhu datových sítí pomocí systému AutoCAD Electrical.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačové cvičení. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.

Osnovy výuky

1. Rozdělení počítačových sítí, Základy LAN sítí, Typy sítí LAN a jejich standardy, Ethernet, Wi-fi, ARCNet, Token Ring, Token, Bus, AnyLAN, FDDI, ATM. Programy pro tvorbu datových schémat, Spider-fiber, Spider-tel, Autocad electrical, výběr programu pro zvolený návrh.
2. Topologie počítačových sítí a přístupové metody, sběrnicová topologie, Hvězdicová topologie, Kruhová topologie, Topologie polynom, metoda přístupu csma/cd, Metoda přístupu csma/ca.
3. Aktivní prostředky sítí: Rozbočovač (HUB), Přepínač (switch), Směrovač (router), Výběr vhodného prvku sítě.
4. Ethernet na kroucené dvoulince, Požadovaná strukturovaná kabeláž, Ehernet na optických kabelech, Wi-fi.
5. Přenosové cesty: koaxiální kabely, druhy koaxiálních kabelů, sdílené médium základní a přeložené pásmo koaxiálního kabelu, stíněná a nestíněná kroucená dvoulinka, barevné označení, druhy izolace, ovlivnění topologie sítí při použití kroucené dvoulinky.
6. Přenosové cesty: typy optických vláken, kabely s těsnou sekundární ochranou, kabely s volnou sekundární ochranou, kategorie optických kabelů, výběr vhodného optického kabelu, konstrukce kabelu, izolace a její barevnost, značení optických kabelů.
7. Projektová dokumentace při návrhu datových sítí.
8. Strukturované kabelové systémy, přehled základních norem strukturované kabeláže, obvyklá topologie strukturované kabeláže, stavba strukturovaných kabelových systémů, kategorie kabeláže, výběr kabeláže, třída optických kabelů, kancelářské otevřené prostory, zásuvky, normy pro zásuvky.
9. Standardy a normy v oblasti kabelových systémů: Dokumentace, Klasifikace prostředí pro kanály, Trasy v budově, Centralizovaná optická kabeláž, Rizika spojená s optickými vlákny, Postupy instalace kabelových rozvodů, Postup při pokládání instalace, Postupy pro kabelové rozvody optických vláken.
10. Zakončení kabelů: propojování a konektory, typy optických konektorů, kompaktní konektory, značení konektorů, zářezové bloky pro zakončení, zakončení pro optické kabely, patch panely, propojovací kabely, uživatelské konektory.
11. Ohyb vláken, mikro/makro ohyby, standard G.657, základní geometrické, přenosové a mechanické parametry pro vlákna se sníženou citlivostí na ohyb, specifikace A/B, optickometalický převodník, multiplex wdm, princip mikrotrubiček.
12. Centralizovaná kabeláž, výhody, problémy.
13. Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací. Metodický postup, volba měřící metody, postup při chybových stavech, měřící scénáře, ověření kapacity, ověření stability.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenta mít přehled o typech a topologii sítí, o přenosových cestách typu koaxiálních kabelů, optických vláknech, strukturované kabeláži a naučit jej vytvořit projektovou dokumentací při návrhu datových sítí pomocí systému AutoCAD Electrical.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičeních.

Základní literatura

DERFLER, F. J. : Jak pracují sítě. UNIS publishing 1994. ISBN 1-56276-129-3 (CS)
Vymětal, D.: Informační systémy v podnicích, teorie a praxe projektování. Grada : Praha, 2009 (CS)
HEŘMAN, J., TRINKEWITZ, Z. a kolektiv autorů: Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. ISDN 80-86897-06-0 (CS)
Příručka pro projektování, montáž a instalaci, Siemens (CS)
Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací. Český telekomunikační úřad. parametrů pevných sítí elektronických komunikací (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení počítačových sítí, Základy LAN sítí, Typy sítí LAN a jejich standardy, Ethernet, Wi-fi, ARCNet, Token Ring, Token, Bus, AnyLAN, FDDI, ATM. Programy pro tvorbu datových schémat, Spider-fiber, Spider-tel, Autocad electrical, výběr programu pro zvolený návrh.
2. Topologie počítačových sítí a přístupové metody, sběrnicová topologie, Hvězdicová topologie, Kruhová topologie, Topologie polynom, metoda přístupu csma/cd, Metoda přístupu csma/ca.
3. Aktivní prostředky sítí: Rozbočovač (HUB), Přepínač (switch), Směrovač (router), Výběr vhodného prvku sítě.
4. Ethernet na kroucené dvoulince, Požadovaná strukturovaná kabeláž, Ehernet na optických kabelech, Wi-fi.
5. Přenosové cesty: koaxiální kabely, druhy koaxiálních kabelů, sdílené médium základní a přeložené pásmo koaxiálního kabelu, stíněná a nestíněná kroucená dvoulinka, barevné označení, druhy izolace, ovlivnění topologie sítí při použití kroucené dvoulinky.
6. Přenosové cesty: typy optických vláken, kabely s těsnou sekundární ochranou, kabely s volnou sekundární ochranou, kategorie optických kabelů, výběr vhodného optického kabelu, konstrukce kabelu, izolace a její barevnost, značení optických kabelů.
7. Projektová dokumentace při návrhu datových sítí.
8. Strukturované kabelové systémy, přehled základních norem strukturované kabeláže, obvyklá topologie strukturované kabeláže, stavba strukturovaných kabelových systémů, kategorie kabeláže, výběr kabeláže, třída optických kabelů, kancelářské otevřené prostory, zásuvky, normy pro zásuvky.
9. Standardy a normy v oblasti kabelových systémů: Dokumentace, Klasifikace prostředí pro kanály, Trasy v budově, Centralizovaná optická kabeláž, Rizika spojená s optickými vlákny, Postupy instalace kabelových rozvodů, Postup při pokládání instalace, Postupy pro kabelové rozvody optických vláken.
10. Zakončení kabelů: propojování a konektory, typy optických konektorů, kompaktní konektory, značení konektorů, zářezové bloky pro zakončení, zakončení pro optické kabely, patch panely, propojovací kabely, uživatelské konektory.
11. Ohyb vláken, mikro/makro ohyby, standard G.657, základní geometrické, přenosové a mechanické parametry pro vlákna se sníženou citlivostí na ohyb, specifikace A/B, optickometalický převodník, multiplex wdm, princip mikrotrubiček.
12. Centralizovaná kabeláž, výhody, problémy.
13. Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací. Metodický postup, volba měřící metody, postup při chybových stavech, měřící scénáře, ověření kapacity, ověření stability.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

AutoCAD Electrical – seznámení s programem, základy ovládání, ikonové menu, práce s příkazovým řádkem (command prompt).
Vytváření výkresů, Project Properties, Drawing Properties, specifikace komponentů, počtu kabelů, křížící reference, styl, výkresový formát.
Project Settings, výběh knihovny, real-time kontrolování chyb, vyhledávání v katalogu, přepínání mezi sekvenčními a licenčními značkami, text popisu.
Wire Numbers, nastavení typu kabelů, přepínání sekvenčními nebo licenčními
typy drátů, nastavení vrstev, umístění označení kabelu, definice hlavních tras.
Cross-references, výběr formátu křížových referencí, výběr komponentů křížových odkazů pro text, grafiku i panely.
Styles: výběr stylu šipek, PLC, kabelů a pod; přidání nebo odebrání vrstev.
Drawing Format: orientace, řádkování, velikost hodnot; formát (X-Y Grid, X); měřítko; uspořádání drátů a kabelů. Použití výměnných parametrů.
Vlastní projekt, Knihovny – instalace knihovny IEC (evropský standard).
Zadání projektu
Práce na projektu
Vyhodnocení projektu

eLearning