Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-BPC-OPTAk. rok: 2022/2023

Odborná elektrotechnická praxe v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, mimo VUT v Brně. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.
Před nástupem na praxi je nutné schválení tématu, které bude řešit student v konkrétní firmě, garantem předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu
- Aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi
- Analyzovat problémy vzniklé při odborné práci
- Navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými předměty během studia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá formou práce ve firmě v rozsahu 4 týdnů a realizována je mimo pravidelnou výuku (zejména v letním prázdninovém období).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě vypracování zprávy o náplni praxe a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 a její prezentace podle pokynů garanta předmětu. Zpráva musí být potvrzena pracovištěm, kde student praxi vykonal.

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Učební cíle

Cílem předmětu je absolvování elektrotechnické odborné praxe v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student vypracuje zprávu o řešení zadaného problému a dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou, ve které student odbornou praxi vykonával.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor