Detail předmětu

Návrhové systémy plošných spojů

FEKT-BKC-NSPAk. rok: 2022/2023

Systémy pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů (ORCAD, PADS). Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), návrh DPS. Tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu BNSP je schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- definovat návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu
- popsat vlastnosti prvků knihoven součástek a definovat jejich parametry
- navrhnout DPS a při návrhu zohlednit zadané požadavky a materiálová specifika DPS
- připravit technologické výstupy pro výrobu DPS
- připravit balík výstupní dokumentace s kompletními podklady pro další technologické kroky

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen používat základní fyzikální a elektrotechnické principy mající vztah k jednoduchým elektronickým obvodům.

Literatura

manuály k programům (EN)
elektronická skripta Návrhové systémy plošných spojů (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

    • Praktické zadání OrCad …    40 bodů
    • Praktické zadání PADs …     40 bodů
    • Zkouška        …    20 bodů

Podmínkou získání zápočtu je absolvování obou testů z částí OrCad a PADs.

Zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, návrh desky bez netlistu
9. Pads Layout, manuální routování, kreslení spojů, kontrola návrhu
10. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
11. PADS Router, příklady manuálního routování
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy, dotazy a odpovědi

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor