Detail předmětu

Biophysics and Biochemistry of Microorganisms

FCH-DA_BCHBMAk. rok: 2022/2023

Taxonomy of microorganisms; structure and physiology of microbial cells; biophysical properties of microorganisms; cell transport and its regulation; metabolic strategies of microorganisms; regulation of the metabolism of industrially significant micro-organisms; microbial kinetics; stress response of microorganisms; adaptation strategy of microorganisms; purposeful behavior of microbial cells.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají pokročilé znalosti o mikroorganismech a jejich vlastnostech, charakteristikách a strategiích.

Prerekvizity

biologie, mikrobiologie, organická a fyzikální chemie, znalost základních vlastností biomolekul

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace

Způsob a kritéria hodnocení

The results of the study are verified by colloquium (S.E.R. Art. 34 of the BUT Brno), ie a discussion about the subject matter connected with the preparation of a written work dealing with the specified topic of the subject in the range of about 10 text pages; the debate takes about 30 minutes.

Osnovy výuky

The course focuses on the application of basic theoretical knowledge of physical chemistry to the biological systems. It represents a borderline course between physics, chemistry and biology, which allow obtaining molecular and structural perspective on biologically important and medically important pehnomena. Attention is drawn to an impact of the basic theoretical knowledge into analytical (advanced methods of study and interpretation of the structure and function of biopolymers) and application fields. Special topics: biothermodynamics: energetics of biological processes, Gibbs energy and its role in biological processes. Kinetics of biological processes, enzyme reactions, denaturation and renaturation. Non-covalent interactions in biological systems; 3D structure of biopolymers. Biomembranes. Water and hydratation. Biological polyelectrolytes.

Učební cíle

The aim of this course is to familiarize students with unique properties of microbial cells from point of view of various disciplines such as physiology, biochemistry, ecology or molecular biology.

Základní literatura

Neměc M.: Základy obecné mikrobiologie, Masarykova univerzita v Brně, 2015 (CS)
Kaprálek F.: Fyziologie bakterií, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1985 (CS)
Dworkin M.D.: The Prokaryotes, 3rd Edition,Springer, New York, 2006 (CS)
Bushy et al. Molecular Microbiology, Springer 1997 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný