Detail předmětu

Microbiology

FCH-BA_MIBAk. rok: 2022/2023

Students will be in detail introduced to the fundamental physiological, morphological, genetic and metabolic aspects of selected industrially relevant microorganisms. In addition, students will be also familiarize with new trends in industrial microbial biotechnology such as system and synthetic biology representing modern tools to understand and improve industrially important microorganisms.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

By passing the course, students will gain fundamental as well as specialized knowledge on microorganisms and their properties, characteristics and strategies, which play crucial role in industrial microbial biotechnologies.

Prerekvizity

knowledge of biology, microbiology, organic and physical chemistry, biochemistry, knowledge of fundamental properties of selected biomolecules

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

The teaching is performed in form of oral lectures (2 hours per weak). E-learning system LMS Moodle is available to students as well as to pedagogues’.

Způsob a kritéria hodnocení

Test, those passing the test (at least 70 % of points) will continue to oral exam.

Osnovy výuky

1. Taxonomic classification of biotechnologically relevant microorganisms
2. Physiology, biochemistry and genetics of the most relevant prokaryotes
3. Characterization of the most industrially relevant eukaryotic microorganisms
4. Isolation and screening of promising microbial producers of valuable metabolites
5. Microorganisms involved in biodegradation processes
6. Photoautotrophic microorganisms used in biotechnology
7. Stress response and adaptation of microorganisms
8. Extremophiles and their use in microbial biotechnology
9. Microbial ecology in context of industrial biotechnology
10. System biology as a tool for understanding of industrially relevant microorganisms
11. Evolutionary engineering of industrially relevant microorganisms
12. Metabolic engineering as a tool of modern biotechnologies

Učební cíle

The aim of the subject is to familiarize students with physiology, morphology, genetics, metabolism, system and synthetic biology of the most important industrial microorganisms in context of modern industrial biotechnologies.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The presence on lectures is voluntary

Základní literatura

Šilhánková L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Academia Praha, Praha 2002.

Doporučená literatura

Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A.: c. McGraw-Hill Education, Boston 2005.
Doyle M. P., Beuchat L. R., Montville T. J.: Food microbiology, fundamentals and frontiers. American Society of Microbiology Press, Washington 1993.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor