Detail předmětu

Sítotisk - letní

FaVU-SIT-LAk. rok: 2022/2023

Šablony přímé, nepřímé. Způsoby tisku, možnosti zhotovení šablon. Možnosti využití.

Předmět je vyučován zdarma pro ty studenty, kteří si jej zapisují poprvé a pro studenty programu ERASMUS.
Studenti, kteří si předmět zapisují podruhé jsou povinni uhradit JEDNORÁZOVÝ POPLATEK 300 Kč. Poplatek zahrnuje: 
cenu barvy, ředidla a retardér, světlocitlivé emulze, chemie, papír 5 ks. Studenti poplatek uhradí na pokladně FaVU a bude jim vydán pokladní doklad, kterým se následně prokáží v sítotiskové dílně vyučujícímu, který vede evidenci studentů. Poplatek je nutné uhradit před zahájením výuky v semestru. Pokladna FaVU – paní Chvátalová – místnost č. 202, úřední hodiny – pondělí a středa 10:00–12:00 a 13:00–15:00, čtvrtek 10:00– 12:00.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Znalost grafických tiskových technik.

Prerekvizity

Základy sítotisku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatná realizace návrhů v graf. tisk. technikách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

1.Šablony přímé
2.Šablony nepřímé.
3. Způsoby tisku.

Učební cíle

Zvládnutí teorie a její převedení do praxe při realizaci návrhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Ota KOŘÍNEK, Sítotisk a serigrafie. Praha 1991. (CS)
Aleš KREJČA, Grafické techniky. Praha: Aventinum 1994. (CS)
Eduard OVČÁČEK, Česká serigrafie (kat. výst.). Ostrava 1999. (CS)
Eduard OVČÁČEK, Grafické techniky 5: serigrafie a digitální tisk (kat. výst.). Praha 2007 (CS)
Ondřej MICHÁLEK, Magie otisku. Brno 2016. (CS)
Emma DEXTER, Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon Press 2005. (EN)
Screenprinting: The Ultimate Studio Guide from Sketchbook to Squeegee. London: Print Club 2017. (EN)
Silkscreen Masters, Secrets of the World’s Top Screen Printers, Moleskine Books 2018. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor